Атестація педагогічних працівників

Атестація педагогічних працівників 2022-2023 н. р.


Андрієнко Л., вчитель української мови та літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування національно-свідомої особистості засобами рідної мови”.


Мельничук О., вчитель математики та фізики, “спеціаліст першої категорії”.           

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Ігрові технології навчання як засіб формування предметної компетентності учнів на заняттях з математики”.


Коник М., вчитель математики та фізики, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Інтеграція педагогічних технологій в освітньому процесі як чинник підвищення якості знань з математики”.


 Колодюк Т., вчитель інформатики, “спеціаліст першої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Розвиток самоосвітньої компетентності здобувачів освіти через впровадження інтерактивних технологій на заняттях інформатики”.


 Кучер Н., вчитель інформатики та фізики, “спеціаліст вищої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування ключових компетентностей  на уроках інформатики через впровадження інноваційних інформаційних технологій”.


Ковальчук Г., вчитель біології, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Активізація пізнавальної діяльності учнів на заняттях з біології як складова формування предметної компететності”.


Грубенька О., вчитель англійської мови, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування в учнів світоглядних позицій, які враховують сучасні потреби суспільства: знання іноземних мов, лінгвістична грамотність, толерантність до іншомовних культур, готовність до міжкультурного спілкування”.


Слюсар Л., вчитель зарубіжної літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування метапредметних компетентностей учнів на заняттях із зарубіжної літератури”.


 Хилимонюк О., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Результативна природничо-математична освіта в початковій школі”.


Долежал О., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”, старший учитель.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей у процесі вивчення математики та Я пізнаю світ”.


 Музика О.В., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”.

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми “Діяльнісний метод навчання за науково-педагогічним проєктом “Інтелект України”.


 

 

Атестація педагогічних працівників 2021-2022 н. р.


Долежал О., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”, старший учитель.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Впровадження інноваційних технологій для стимулювання розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів, їх життєвих компетентностей у процесі вивчення математики та Я пізнаю світ”.


Мариняк Н., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування творчих здібностей та емоційного інтелекту молодших школярів”.


Ковальчук О., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Розвиток навички свідомого й раціонального читання в учнів початкової школи”.


Остріцька О., вчитель початкових класів, “спеціаліст першої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Гуманно-особистісний підхід до учнів  в освітньому процесі за методикою Ш.О. Амонашвілі”. 


Івасюк Т., вчитель початкових класів, “спеціаліст першої категорії”, старший учитель.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Розвиток пізнавальної активності учнів”.


Радзімінська А., вчитель початкових класів, “спеціаліст першої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми ” Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу”.


Пугач С., вчитель хімії, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Оптимальне поєднання сучасних освітніх технологій на заняттях з хімії – необхідна умова формування ключових компетентностей учнів”.


Мальцева Т., вчитель української мови та літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Системність, наступність та інтеграційний підхід у роботі з текстами (у форматі ЗНО) як засіб реалізації вимог Державного стандарту”.


Волковська В., вчитель української мови та літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Компаративний аналіз творів української та зарубіжної літератур – необхідна умова формування предметної компетентності”.


Дворська Н., вчитель зарубіжної літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Компаративний аналіз творів української та зарубіжної літератур – необхідна умова формування предметної компетентності“.


Руденко О., вчитель географії, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Формування життєвої компетентності учнів на уроках географії засобами інноваційних технологій”.


Слідзевська В., вчитель зарубіжної літератури, “спеціаліст першої категорії”.

Творчий звіт педагога з реалізації науково-методичної проблеми “Використання інтерактивних технологій на заняттях зарубіжної літератури як засіб формування предметних компетентностей”.


 

 

Атестація педагогічних працівників 2020-2021 н. р.


Музика О.В., вчитель початкових класів, “спеціаліст першої категорії”.

Майстер-клас за технологією науково-педагогічного проєкту “Інтелект України” :

Особливості впровадження інформаційно-ціннісного підходу в навчанні молодших школярів читанню з метою розвитку мовленнєвої діяльності.

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми “Діяльнісний метод навчання за науково-педагогічним проєктом “Інтелект України”.


Лавренов О.В., вчитель предмету “Захист України”, “спеціаліст вищої категорії”, вчитель-методист.

Відеорезюме Лавренов О.В. на Всеукраїнський фінал Вчитель року 2019.

Вчитель року 2019. Фінал. Випробування практичне заняття.


Білич Л.В., вчитель німецької мови, “спеціаліст вищої категорії”, вчитель-методист.

Майстер-клас “Активне та креативне навчання. Робота над текстом”.

Мультимедійний контент “Вчимо мову – пізнаємо країну”.


Василівецька Н.Г., вчитель біології , екології та основ здоров’я, “спеціаліст першої категорії”.

Майстер-клас “Впровадження STEM-підходів для формування дослідницьких навичок на заняттях з природничих дисциплін”.

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми “Системно-діяльнісний підхід на уроках біології – основа формування компетентної особистості учня”.


Тодоренко О.В., вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”.

Майстер-клас “Можливості реалізації STEM-підходів в освітньому процесі НУШ” (в рамках міського семінару-квесту).

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми «Реалізація концепції НУШ шляхом формування базових компетентностей».


Сороченко А.А., вчитель початкових класів, основ здоров’я, “спеціаліст першої категорії”, старший учитель.

Майстер-клас “Екологічна безпека. Забруднення навколишнього середовища і здоров’я” (реалізація наскрізної змістової лінії “Екологічна безпека та сталий розвиток” на заняттях з основ здоров’я).

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми “Інтеграція сучасних технологій навчання – необхідна умова формування предметної компетентності учнів на заняттях з основ здоров’я”.


Губенко А.В., вчитель початкових класів, “спеціаліст першої категорії”, старший учитель.

Теоретико-практичний кейс «Формування навчальної компетентності учнів на основі розвитку пізнавальної активності».

Творчий звіт вчителя з реалізації науково-методичної проблеми “Формування ключових компетентностей молодших школярів засобами технік усвідомленого читання”.