Актуально для батьків

ДЛЯ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ ПРО НОВУ УКРАЇНСЬКУ ШКОЛУ

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/NEW-SCHOOL.pdf

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ У 1-Й КЛАС: ВІДПОВІДІ НА НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ

https://mon.gov.ua/ua/news/poryadok-zarahuvannya-u-1-j-klas-u-2018-roci-vidpovidi-na-najposhirenishi-zapitannya

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-poryadku-zarahuvannya-vidrahuvannya-ta-perevedennya-uchniv-do-derzhavnih-ta-komunalnih-zakladiv-osviti-dlya-zdobuttya-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti