Внутрішня система забезпечення якості освіти Ліцею

Порівняльний моніторинг результатів атестації педагогічних працівників Ліцею


Порівняльний моніторинг участі педагогів Ліцею в міському та обласному етапах виставки «Сучасна освіта Житомирщини»


Порівняльний моніторинг кадрового забезпечення реалізації наскрізної освітньої програми Ліцею

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників  (за педагогічними званнями)

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за кваліфікаційними категоріями)


Порівняльний моніторинг відзнак педагогічних працівників Ліцею різного рівня (Державні та відомчі нагороди)


Порядок здійснення медичного обслуговування учнів  Ліцею


Програма проведення моніторингу оцінювання якості освітнього середовища Ліцею

Висновок про оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів Ліцею за напрямом «Освітнє середовище закладу»

Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Інфографіка результатів онлайн-опитування батьків за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу»

Інфографіка результатів онлайн-опитування здобувачів освіти за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу»

Інфографіка результатів онлайн-опитування педагогічних працівників за напрямом оцінювання «Освітнє середовище закладу»


Програма проведення моніторингу та оцінки якості  організації дистанційного навчання у Ліцеї

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості організації дистанційного навчання у закладі  (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

Інфографіка за результатами опитування щодо оцінки  якості організації дистанційного навчання у закладі (травень 2020)


Положення про порядок оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти


Програма проведення моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів Ліцею 

Висновок про оцінювання освітніх та управлінських  процесів ліцею  за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти»

Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів ліцею та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Результати оцінювання освітніх і управлінських процесів ліцею у 2022 році за напрямом «Система оцінювання здобувачів освіти відповідно до вимог та внутрішньої системи забезпечення якості освіти закладу»

Інфографіка результатів онлайн-опитування батьків за напрямом оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти»

Інфографіка результатів онлайн-опитування здобувачів освіти за напрямом оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти»

Інфографіка результатів онлайн-опитування педагогічних працівників за напрямом оцінювання «Система оцінювання здобувачів освіти»

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів, зарахованих  у Ліцей  із рівнем навчальних досягнень у попередньому закладі  освіти

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Коефіцієнт об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної частини навчального плану за результатами семестрового (І семестр) та річного оцінювання (інфографіка)

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової школи закладу за 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг якості знань навчальних досягнень учнів (інфографіка)

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Порівняльний моніторинг успішності навчальних досягнень учнів (інфографіка)

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів закладу з предметів інваріантної частини навчального плану (I семестр)

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

Середній бал документів про освіту випускників закладу, які отримали базову та повну загальну середню освіту

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали базову та повну загальну середню освіту


Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних  досягнень здобувачів освіти

2020-2021 н.р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання (II семестр)

за результатами семестрового оцінювання (I семестр)

2021-2022 н.р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання (II семестр)

за результатами семестрового оцінювання (I семестр)

2022-2023 н.р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання (II семестр)

за результатами семестрового оцінювання (I семестр)


Порівняльний моніторинг мережі закладу та середньої наповнюваності

Кількість учнів у закладі 

Кількість класів та середня наповнюваність


Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» №10 м. Бердичева Житомирської області

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти НВК №10 2020-2021        додаток до ВСЗЯО


Комплексне вивчення та самооцінювання усіх напрямів освітньої діяльності закладу у 2019-2020 н.р.

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження ефективності організації науково-методичної роботи у закладі (за результатами опитування педагогічних працівників закладу).

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування)

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості освітніх та управлінських процесів у закладі (за результатами опитування педагогічних працівників закладу)

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування)

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про результати внутрішньошкільного моніторингу  закладу (за результатами опитування батьків здобувачів освіти)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про результати внутрішнього моніторингу щодо якості освітніх процесів закладу ( за результатами опитування здобувачів освіти)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Висновок про якість освітньої діяльності закладу, внутрішню систему забезпечення якості освіти за результатами самооцінювання


Порівняльний моніторинг якісного показника навчальних досягнень здобувачів освіти Ліцею

Порівняльний моніторинг середнього значення балу ЗНО, отриманих здобувачами освіти закладу у 2017 -2020 році

Порівняльний моніторинг показника успішності (%), здобувачів освіти закладу (за результатами ЗНО у 2017-2020 році)

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у Ліцеї базову середню освіту

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у Ліцеї повну загальну середню освіту


Середній бал рівня навчальних досягнень учнів закладу  у 2019-2020 н.р.

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів, які отримали базову середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів, які отримали повну загальну середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів  за результатами семестрового та річного оцінювання


Порівняльний моніторинг участі команд Ліцею у  ІІ етапі Всеукраїнських предметних  олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 н.р.

Місце за рейтингом

Коефіцієнт рейтингу

Кількість набраних балів 

Місце по кваліметрії

Кваліметрія

Порівняльний моніторинг (кількість учасників)

 

Порівняльний моніторинг участі здобувачів освіти у Міжнародних та Всеукраїнських інтерактивних конкурсах, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт по лінії МАН

Порівняльний моніторинг участі здобувачів освіти в творчих конкурсах (акціях) міського та обласного рівнів 

 2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.


Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних досягнень учнів Ліцею у 2018-2019 н.р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання ( II  семестр)

за результатами семестрового оцінювання ( I семестр)


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів закладу   у 2018-2019 навчальному році  предметів інваріантної частини навчального плану


Результати ДПА здобувачів освіти (початкова школа) у 2018-2019 н.р.

української мови

математики


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за результатами ДПА та річного оцінювання у 2018-2019 н.р.

обов’язкові предмети

біологія, англійська мова (предмети за вибором)


Порівняльний моніторинг успішності, якості знань (%) за результатами  річного оцінювання та ДПА (у формі ЗНО), здобувачів освіти  11 класу у 2018-2019 н.р.

предмети за вибором

обов’язкові предмети


Порівняльний моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів за результатами ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання у 2018-2019 н.р.

обов’язкові предмети 

біологія, хімія, фізика

географія, англійська мова