Внутрішня система забезпечення якості освіти НВК

Порівняльний моніторинг результатів атестації педагогічних працівників НВК


Порівняльний моніторинг участі педагогів НВК в міському та обласному етапах виставки «Сучасна освіта Житомирщини»


Порівняльний моніторинг кадрового забезпечення реалізації наскрізної освітньої програми НВК

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників  (за педагогічними званнями)

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за кваліфікаційними категоріями)


Порядок здійснення медичного обслуговування учнів  НВК


Програма проведення моніторингу оцінювання якості освітнього середовища НВК

Висновок про оцінювання освітньої діяльності та управлінських процесів НВК за напрямом «Освітнє середовище закладу»

Узагальнена таблиця критеріїв, індикаторів та інструментарію для оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Інфографіка результатів онлайн-опитування батьків за напрямом оцінювання «Освітнє середовище НВК»

Інфографіка результатів онлайн-опитування здобувачів освіти за напрямом оцінювання «Освітнє середовище НВК»

Інфографіка результатів онлайн-опитування педагогічних працівників за напрямом оцінювання «Освітнє середовище НВК»


Програма проведення моніторингу та оцінки якості  організації дистанційного навчання у НВК

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості організації дистанційного навчання у НВК  (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

Інфографіка за результатами опитування щодо оцінки  якості організації дистанційного навчання у НВК (травень 2020)


Програма проведення моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів НВК 

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг навчальних досягнень учнів, зарахованих  у НВК в 2020-2021 н.р.,  із рівнем навчальних досягнень у попередньому закладі  освіти

Коефіцієнт об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної частини навчального плану за результатами семестрового (І семестр) та річного оцінювання у 2020-2021 н.р.(інфографіка)

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової школи НВК за 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг якості знань навчальних досягнень учнів(інфографіка)

Порівняльний моніторинг успішності навчальних досягнень учнів(інфографіка)

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів НВК з предметів інваріантної частини навчального плану у 2020-2021 н.р. (I семестр)

Середній бал документів про освіту випускників НВК, які отримали базову та загальну середню освіту у 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК базову середню освіту

Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних  досягнень учнів НВК у 2020-2021 н.р.

за результатами річного оцінювання 

за результатами семестрового оцінювання (II семестр)

за результатами семестрового оцінювання (I семестр)


Порівняльний моніторинг мережі закладу та середньої наповнюваності

Кількість учнів у закладі 

Кількість класів та середня наповнюваність


Порівняльний моніторинг кадрового забезпечення освітнього процесу НВК

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників  (за педагогічними званнями)

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за кваліфікаційними категоріями)


Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти навчально-виховного комплексу «Школа-імназія-ліцей» №10 м.Бердичева Житомирської області

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти НВК №10 2020-2021        додаток до ВСЗЯО


Комплексне вивчення та самооцінювання усіх напрямів освітньої діяльності НВК у 2019-2020 н.р.

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження ефективності організації науково- методичної роботи у НВК (за результатами опитування педагогічних працівників закладу).

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування)

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості освітніх та управлінських процесів у НВК (за результатами опитування педагогічних працівників закладу)

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування)

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про результати внутрішньошкільного моніторингу  НВК (за результатами опитування батьків здобувачів освіти)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Аналітична довідка про результати внутрішнього моніторингу щодо якості освітніх процесів НВК ( за результатами опитування здобувачів освіти)

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування)

 

Висновок про якість освітньої діяльності НВК, внутрішню систему забезпечення якості освіти за результатами самооцінювання


Порівняльний моніторинг якісного показника навчальних досягнень здобувачів освіти НВК

Порівняльний моніторинг середнього значення балу ЗНО, отриманих здобувачами освіти НВК у 2017 -2020 році

Порівняльний моніторинг показника успішності (%), здобувачів освіти НВК (за результатами ЗНО у 2017-2020 році)

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК базову середню освіту

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК повну загальну середню освіту


Середній бал рівня навчальних досягнень учнів НВК  у 2019-2020 н.р.

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів, які отримали базову середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів, які отримали повну загальну середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів  за результатами семестрового та річного оцінювання


Порівняльний моніторинг участі команд НВК у  ІІ етапі Всеукраїнських предметних  олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 н.р.

Місце за рейтингом

Коефіцієнт рейтингу

Кількість набраних балів 

Місце по кваліметрії

Кваліметрія

Порівняльний моніторинг (кількість учасників)


Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних досягнень учнів НВК  у 2018-2019 н.р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання ( II  семестр)

за результатами семестрового оцінювання ( I семестр)


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів НВК   у 2018-2019 навчальному році  предметів інваріантної частини навчального плану


Результати ДПА здобувачів освіти (початкова школа) у 2018-2019 н.р.

української мови

математики


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за результатами ДПА та річного оцінювання у 2018-2019 н.р.

обов’язкові предмети

біологія, англійська мова (предмети за вибором)


Порівняльний моніторинг успішності, якості знань (%) за результатами  річного оцінювання та ДПА (у формі ЗНО), здобувачів освіти  11 класу у 2018-2019 н.р.

предмети за вибором

обов’язкові предмети


Порівняльний моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів за результатами ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання у 2018-2019 н.р.

обов’язкові предмети 

біологія, хімія, фізика

географія, англійська мова