Внутрішня система забезпечення якості освіти НВК


Середній бал документів про освіту випускників НВК, які отримали базову та загальну середню освіту у 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК базову середню освіту


Порядок здійснення медичного обслуговування учнів  НВК№10.


Програма проведення моніторингу  якості  освітнього середовища НВК.


Програма проведення моніторингу та оцінки якості  організації дистанційного навчання у НВК

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості організації дистанційного навчання у НВК  (за результатами онлайн-анкетування учасників освітнього процесу).

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування).

Інфографіка за результатати опитування щодо оцінки  якості організації дистанційного навчання у НВК (травень 2020).


Програма проведення моніторингу системи оцінювання навчальних досягнень учнів НВК 

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів за 2020-2021 навчальний рік

Коефіцієнт об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної частини навчального плану за результатами семестрового (І семестр) та річного оцінювання у 2020-2021 н.р.(інфографіка)

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів початкової школи НВК за 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг якості знань навчальних досягнень учнів(інфографіка)

Порівняльний моніторинг успішності навчальних досягнень учнів(інфографіка)

Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів НВК з предметів інваріантної частини навчального плану у 2020-2021 н.р.(I семестр)

гуманітарні дисципліни

суспільні дисципліни

математичні дисципліни

естетичні дисципліни

природничі дисципліни

Середній бал документів про освіту випускників НВК, які отримали базову та загальну середню освіту у 2020-2021 н.р.

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК базову середню освіту

Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних  досягнень учнів НВК у 2020-2021 н.р.

за результатами річного оцінювання 

за результатами семестрового оцінювання (II семестр)

за результатами семестрового оцінювання (I семестр)


Порівняльний моніторинг мережі закладу та середньої наповнюваності

Кількість учнів у закладі 

Кількість класів та середня наповнюваність


Порівняльний моніторинг кадрового забезпечення освітнього процесу НВК

Якісно-кількісний склад педагогічних працівників

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників  (за педагогічними званнями)

Кількісно-якісний склад педагогічних працівників (за кваліфікаційними категоріями)


Положення

про внутрішню систему забезпечення якості освіти навчально-виховного комплексу «Школа-імназія-ліцей» №10 м.Бердичева Житомирської області

Механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти НВК №10 2020-2021        додаток до ВСЗЯО


Комплексне вивчення та самооцінювання усіх напрямів освітньої діяльності НВК у 2019-2020 н.р.

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження ефективності організації науково- методичної роботи у НВК (за результатами опитування педагогічних працівників закладу).

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування).

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування).

 

Аналітична довідка про підсумки моніторингового дослідження якості освітніх та управлінських процесів у НВК (за результатами опитування педагогічних працівників закладу).

Додаток №1 до аналітичної довідки (узагальнені результати опитування).

Додаток №2 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування).

 

Аналітична довідка про результати внутрішньошкільного моніторингу  НВК (за результатами опитування батьків здобувачів освіти).

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування).

 

Аналітична довідка про результати внутрішнього моніторингу щодо якості освітніх процесів НВК ( за результатами опитування здобувачів освіти).

Додаток №1 до аналітичної довідки (інфографіка за результатами опитування).


Порівняльний моніторинг якісного показника навчальних досягнень здобувачів освіти НВК

Порівняльний моніторинг середнього значення балу ЗНО, отриманих здобувачами освіти НВК у 2017 -2020 році

Порівняльний моніторинг показника успішності (%), здобувачів освіти НВК (за результатами ЗНО у 2017-2020 році)

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК базову середню освіту

Порівняльний моніторинг свідоцтв з відзнакою здобувачів освіти, які отримали у НВК повну загальну середню освіту


Середній бал рівня навчальних досягнень учнів НВК  у 2019-2020 році

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів, які отримали базову середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів, які отримали повну загальну середню освіту

Середній бал рівня навчальних досягнень учнів  за результатами семестрового та річного оцінювання


Порівняльний моніторинг участі команд НВК у  ІІ етапі Всеукраїнських предметних  олімпіад з базових дисциплін у 2019-2020 н. р.

Місце за рейтингом

Коефіцієнт рейтингу

Кількість набраних балів 

Місце по кваліметрії

Кваліметрія

Порівняльний моніторинг (кількість учасників)


Порівняльний моніторинг середнього балу рівня навчальних досягнень учнів НВК  у 2018-2019 н. р.

за результатами річного оцінювання

за результатами семестрового оцінювання ( II  семестр)

за результатами семестрового оцінювання ( I семестр)


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів НВК   у 2018-2019 навчальному році  предметів інваріантної частини навчального плану

гуманітарних дисциплін

суспільних дисциплін

математичних дисциплін

природничих дисциплін


Результати ДПА здобувачів освіти (початкова школа) у 2018-2019 н. р.

 української мови

математики


Порівняльний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 9-х класів за результатами ДПА та річного оцінювання у 2018-2019 н. р.

обов’язкові предмети

біологія, англійська мова (предмети за вибором)


Порівняльний моніторинг успішності, якості знань (%) за результатами  річного оцінювання та ДПА (у формі ЗНО), здобувачів освіти  11 класу у 2018-2019 н. р.

предмети за вибором

обов’язкові предмети


Порівняльний моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів 11-х класів за результатами ДПА (у формі ЗНО) та річного оцінювання у 2018-2019 н. р.

обов’язкові предмети 

біологія, хімія, фізика

географія, англійська мова