Закон України “Про освіту”

{Закон визнано таким, що відповідає Конституції України (є конституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду № 10-р/2019 від 16.07.2019}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2657-VIII від 18.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.33 
№ 2661-VIII від 20.12.2018, ВВР, 2019, № 5, ст.35 
№ 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81 
№ 2745-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 30, ст.119}

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19