Звіт про роботу директора НВК

П Р О Т О К О Л № 1
загальних зборів навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» № 10
від 30.08.2019 р.


Всього присутніх – 84 особи,
з них:
працівників закладу – 65 осіб,
батьків, представників громадськості – 13 осіб,
учнів – 6 осіб.


Порядок денний

1. Звіт директора НВК про свою діяльність у 2018-2019 навчальному році.
Доповідь Рибак Н.І.

2. Оцінка діяльності директора Рибак Н.І. за результатами роботи у 2018-2019 навчальному році.

Слухали:

1. Звіт директора НВК № 10 Рибак Н.І. про свою діяльність у 2018-2019 навчальному році.

Виступили: Кривець І.Б.
Андрієнко Л.Ф.
Бойко Т.М.
Ярош Н.В.
Василівецька Н.Г.

2. Оцінка діяльності директора НВК № 10 Рибак Н.І.

Лічильна комісія: Кривець І.Б., Данилюк Т.І., Кучер Н.В.

Ухвалили:

1. Роботу директора НВК № 10 Рибак Н.І. вважати задовільною – 84 особи.

2. Рибак Н. І. заслуговує морального заохочення – 2 особи.

1.Рибак Н.І. заслуговує матеріального заохочення – 3 особи.

4. Рибак Н.І. заслуговує морального і матеріального заохочення – 79 осіб.

Голова зборів МИКОЛЮК Р.С.
Секретар зборів ПЕТРЕЧКО В.К.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 1

лічильної комісії загальних зборів
навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» № 10
від 30.08.2019 р.

1. Всього присутніх на зборах – 84 осіб.

2. Видано бюлетенів для голосування – 84 шт.

3. Дійсних бюлетенів – 84 шт.

Підрахунок результатів голосування:

1. Роботу директора НВК № 10 Рибак Н.І. вважати задовільною – 84 особи.

2. Рибак Н. І. заслуговує морального заохочення – 2 особи.

3. Рибак Н.І. заслуговує матеріального заохочення – 3 особи.

4. Рибак Н.І. заслуговує морального і матеріального заохочення – 79 осіб.


Голова лічильної комісії КРИВЕЦЬ І.Б.

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1WsqNUH6mDrat9iBgkmcsJRUFVG7RjO27