Кадровий склад закладу

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

початкової загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 39 39 100%
з них:
Мають відповідну освіту 39 39 100%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом 2 2 100%

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

            

з/п

Найменування навчальної дисципліни Прізвище Найме-нування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1. Початкові класи Мариняк Заступник директора з НВР ЖДУ, 1989 р., «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів Вища, вчитель-методист (2017р.) 30 ЖОІППО,

СПК№ 1620699

від 18.03.2016

 

2. Початкові класи Байдик Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2001р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2019) 25 ЖОІППО,

№262 від 02.03.2012р.

3. Початкові класи Бойко Вчитель початкових класів ЖДУ, 2004 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Вища, старший вчитель  (2018р.) 19 ЖОІППО,

№1439 від 11.07.2014

 

4. Початкові класи Губенко Вчитель початкових класів ЖДПУ, 1999 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша, старший вчитель (2016р.) 25 ЖОІППО,

СПК№ 1512912

від 03.07.2015

5. Початкові класи Вознюк Соціальний педагог ЖДПІ, 1995р., «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів середньої школи Перша (2018р.) 31 ЖОІППО,

ОФ№ 0213973/1013-17

від 07.06.2017р

 

6. Початкові класи Дашевська

 

Вчитель початкових класів Київський національний

університет, 2000р.,

«Початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель укр. мови і літер.

Вища, старший вчитель (2015р.) 25 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713\29-19 від 05.04.2019

 

7. Початкові класи Долежал Вчитель початкових класів Київ ДПУ, 2003р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

 

Вища, старший вчитель (2017р.) 28 ЖОІППО,

СПК№1620886

від 22.04.2016

8. Початкові класи Івасюк Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1997р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша, старший вчитель (2018р.) 28 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/441-17

від 21.04.2017

9. Початкові класи Ковальчук Вчитель початкових класів ЖДУ, 2004 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2015) 21 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/455-19 від 17.05.2019

10 Початкові класи Луцюк Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1996р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Вища (2019р.) 23 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1454-18

від 15.06.2018 р

11. Початкові класи Мамчур Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1995р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів середньої школи

Перша (2016р.) 29 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/1163-19 від 07.06.2019

12. Початкові класи Мельник Вчитель початкових класів ЖДПІ, 2002р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша (2018р.) 27 ЖОІППО,

СПК№ 02139713/169-17 від 07.04.2017

13. Початкові класи Музика Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2002р.,

«Початкове навчання. Психологія», вчитель початкових класів, практичний психолог

Перша (2016р.) 24 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/2564-18 від 14.12.2018

14. Початкові класи Остріцька Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2002р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша (2016р.) 19 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1786-18

від 22.06.2018 р.

15. Початкові класи Радзімінська Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1987р., «Педагогіка і методика початкового навчання»,вчитель початкових класів Перша (2016 р.) 18 ЖОІППО,

СПК № 1510366

від 27.02.2015р.

 

16. Початкові класи Сороченко Вчитель початкових класів Уманський ДПІ, 1981р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів

Перша, старший вчитель (2016р.) 36 ЖОІППО,

СПК№ 1511534

від 10.04. 2015р.

 

17. Початкові класи Тодоренко Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1993р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів середньої школи

Вища (2016р.) 24 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/992-19 від 24.05.2019

 

18. Початкові класи Хилимонюк Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1996р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Вища,  вчитель методист (2018р.) 29 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/824-17

від 28.04.2017

19. Початкові класи Черняк Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1995р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів середньої школи

Вища(2019р.) 23 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1785-18

від 22.06.2018 р.

 

20. Початкові класи Щебетюк Вчитель початкових класів Вінницький ДПУ, 2000р.,

«Початкове навчання»,

вчитель початкових класів

Перша (2018р.) 28 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/844-17

від 28.04.2017

21. Початкові класи Олійник Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1992р.,

Педагогіка і метод. поч. навч. Вч. поч. класів

Вища, (2019 р.)

стариший вчитель

18 ЖОІППО,

СПК№1620721 від 18.03.2016 р.

22. Вихователь ГПД Дирночкіна Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1975р., «Дошкільне виховання», вихователь дитячого садка Спеціаліст (2019р.) 34 ЖОІППО,

ОФ№02139713/1292-18

від 08.06.2018 р.

 

22. Вихователь ГПД Сосуля Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1992р., «Виховання в дошкільних закладах», вихователь в дошкільному закладі Спеціаліст (2019р.) 26 ЖОІППО,

ОФ№ 02139713/1891-18 від 30.11.2018 р.

 

23. Вихователь ГПД Тимощук Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1981р., «Дошкільне виховання», вихователь дитячого садка Спеціаліст (2016р.) 32 ЖОІППО,

СПК№ 1512688

від 05.06.2015р.

24. Вчитель початкових класів Колодюк Вчитель інформатики ЖДПУ, 2000р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2018р.) 23 ЖОІППО,

СПК№1620887

від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (інформатика) від 19.05.2017

 

25. Логопед Матвійчук Завідувач логопедичним пунктом Кам’янець-Подільський національний університет, 2013р., «Корекційна освіта. Логопедія», логопед, спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів Друга (2015р.) 7
26. Фізична культура Прокопчук Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання, вчитель фізичної культури Перша, старший учитель

2019 р.

27 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/2464-18 від 07.12.2018 р.

 

27. Фізична культура Шепелева

 

Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1995 р.,фізичне виховання, вчитель фізичної культури Друга

2018 р.

17 ЖОІППО

ОФ№02139713/1557-175

від 17.11.2017,

28. Фізична культура Шакор

 

Вчитель фізичної культури НУФСУ, 2001 р,, олімпійський та професійний спорт, тренер з легкої атл., викладач фіз.  виховання Вища,

вчитель-методист 2019 р.

19 ЖОІППО

ЗФ№0213973/1092-17

від 28.04.2017

29. Музика Гребнєва Вчитель музики КДПІ ім. О.Пушкіна, 1987 р., музика, вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

№ 1600 від 14.11.2014

30. Музика Тарасюк

 

Вчитель музики НДПІ ім. М. Гоголя, 1989 р., музика, вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2019 р.

30 ЖОІППО

СПК № 1622176

від 10.06.2016

31. Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко

 

Вчитель художньої культури,

образотворчого мистецтва

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1396-19 від 07.06.2019 р.

32. Англійська мова Андрійчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім. І Франка, 2004р,педаг. і метод. сер. освіти,мова та літ.(англ., нім.), вчитель англ. і нім. мов та заруб. літ. Перша

2018 р.

13 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

33. Англійська мова  

Буріс

 

Вчитель англійської

мови

КДЛУ, 1995 р.,

іноземна мова,

вчитель англійської мови

Перша

2017р

26 ЖОІППО

СПК№1623653

від 11.11.2016

34. Англійська мова Стефанська Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім. І. Франка, 2017 р.,середня освіта, вчитель англійської та німецької мови і світової літератури. Атест. не проходила 6 Диплом

2017 р

 

35. Англійська мова Ніколайчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім. І. Франка, 2014 р., Мова і література (англійська), філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Атест. не проходила 2 ЖОІППО

ОФ№0213973/960-19

від 26.04.2019

 

36. Англійська мова Ковальчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім. І Франка, 2010 р., педаг. і метод. сер.освіти,мова та літ.(англ..), магістр,

викладач мови (англійської) і заруб. літ.

Перша

2018 р.

10 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

37. Англійська мова Чайківська Вчитель англ. мови ЖДУ ім. І Франка, 2017 р., мова і література,

філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови, магістр

Атест. не проходила 2 Диплом

2017 р

 

38. Англійська мова Муравська Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І.Франка, 2009 р.,

педаг. і метод.сер.освіти, укр.мова та літ. та мова і літ.(англ..), спеціаліст,

вчитель укр.мови і літ. та мови (англійська) і заруб.літ.

Вища,

старший учитель,

2019 р.

15 ЖОІППО

ЗФ№02139713/

255-19 від 05.04.2019 р.

 

39. Інформатика Колодюк Вчитель початкових класів ЖДПУ ім. І.Франка, 2000 р., початкове навчання, витель поч. класів Перша

2018 р

25 ЖОІППО

СПК№1620887 від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (ін.)

від 19.05.2017

2. Особи, які працюють за сумісництвом
1. Хореограф Назаренко Вчитель хореографії Хабаровський державний інститут культури, 1991р., «Культурно-освітня робота», культосвітній працівник, керівник самодіяльного хореографічного колективу Спеціаліст 12
2. Англійська мова Володіна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І.Франка, 2007 р.,вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Друга

2017 р.

16 ЖОІППО

СПК №1614649

від 9 грудня 2016 року

 

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

базової загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 50 50 100%
з них:
мають відповідну освіту 50 50 100%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагог. стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1. Хімія Пугач Вчитель

хімії

ЖДПУ ім. І.Франка, 2003 р.,

педагогіка і методика сер.освіти,хімія,магістр пед. освіти, викладач хімії

Вища,

вчитель-методист

2017р

26 ЖОІППО

СПК№ 1623705

від 11.11.2016

 

2. Інформатика Колодюк

 

Вчитель інформатики ЖДПУ ім. І.Франка, 2000 р., початкове навчання,витель поч. класів Перша

2018 р

25 ЖОІППО

СПК№1620887 від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (ін.)

від 19.05.2017

3. Українська мова і

література

Андрієнко Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1983 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи. Вища,

вчитель-методист

2018 р

37 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 526-17

від  21.04.2017

4. Українська мова і

література

Волковська Вчитель української мови і літератури ЛДПІ ім.. Л. Українки, 1984 р., українська мова і література, вч. укр. мови і літератури сер. школи Вища,

вчитель-методист

2017 р.

32 ЖОІППО

СПК № 1620498

від 18.03.2016

 

5. Українська мова і

література

Зарубіжна література

Мальцева Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1993 р.,російська мова і література,вч. рос. мови і літер. сер. школи.

ЖДПІ ім.. І.Франка,1997 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури.

Вища, вчитель-методист

2017 р.

30 ЖОІППО

СПК№ 1620062від 04.03.2016,

ДФ№0213973/79-17

від 14.06.2017р.

6. Українська мова і

література

Гончарук Вчитель української мови і літератури ЖДУ ім. І.Франка, 2004 р.,педагогіка і методика середньої освіти,українська мова та література, соціальна педагогіка, вчитель укр. мови і літ., зарубіжної літератури, соц. педагог для середн.осв.закладів Перша

2019 р.

14 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1406-18 віл 05.10.2018

7. Українська мова і

література

Балашкевич Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1991 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи Вища,

старший вч. 2015р.

33 ЖОІППО

№ 1364 від 14.11.2014

 

8. Українська мова і

література

Булгакова Вчитель української мови і літератури ЖДУ ім.. І. Франка, 2004 р., педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література, соціальна педагогіка,

вч. укр. мови і літер.,зарубіжної літератури, соціального педагога для середніх освітніх закладів.

Друга

2018 р.

16 ЖОІППО

СПК№ 1610331

від 26.02.2016 р.

 

9 Українська мова і

література

Петречко Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів. Перша

2017р

31 ЖОІППО

CПК № 1611528

від 15.04.2016

 

10 Українська мова і

література,

зарубіжна література

Кобернюк Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1994 р.,російська мова і література, Вч. рос. мови і літер. сер. школи

ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів.

Перша

2015р.

28 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1871-19 віл 21.06.2019

11 Зарубіжна література,

російська  мова

Слюсар Вчитель російської  мови та зарубіжної літ

 

ВДПІ ім. М.Островського,1980 р., російська мова і література, вчитель російської мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2018р.

39 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 590-17

від 21.04.2017

 

12 Зарубіжна література,

російська  мова

Дворська Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. ВДПІ ім. М.Островського,1985 р.,російська мова і література,вчитель рос. мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2017р.

35 ЖОІППО

СПК№ 1622742

від 10.06.2016

13 Зарубіжна література,

російська  мова

Слідзевська Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. УДУ, 2000 р, російська мова і література, філолог, викладач російської мови ,російської і світової літератури Перша

2017 р.

18 ЖОІППО

СПК№1614630

від 09.12.2016

 

14 Англійська мова Андрійчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ.,нім.),

вчитель англ. і нім. мов та заруб.літ.

Перша

2018 р.

14 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

15 Англійська мова Лук’янчук

 

Вчитель англійської

мови

ЖДПІ ім..І.Франка, 1984 р., англ.. та нім. мова, вчит. англ.. і нім. мов, вчитель середньої школи Вища

2015 р.

36 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1452-19 віл 14.06.2019

16 Англійська мова Грубенька

 

Вчитель англійської

мови

СДУ ім.. Н.Г.Чернишевського, 1993 р.,англ..мова та літ.,філолог, викл англ. мови і літер. Перекладач Вища,

вчитель-методист

2018 р.

27 ЖОІППО

СПК№1623656

від 11.11.2016

17 Англійська мова Буріс

 

Вчитель англійської

мови

КДЛУ, 1995 р.,іноземна мова,

вчитель англійської мови

Перша

2017р

27 ЖОІППО

СПК№1623653

від 11.11.2016

18 Англійська мова Чеп

 

Вчитель англійської

мови

КДПІІМ, 1987 р.,іноземні мови,

вчитель іноз. мов (англійської та франц.)

Вища

2019 р.

32 ЖОІППО

ЗФ№0213973/291-17

від 14.04.2017

 

19 Англійська мова Стефанська Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І.Франка, 2017 р.,середня освіта, вчитель англійської та німецької мови і світової літератури. Атест. не проходила 7 Диплом

2017 р

 

20 Англійська мова Білоус

 

Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І. Франка,2014 р.,українська мова і література,філолог, вчитель української мови і літератури та мови (англійської) і зарубіжної літератури. Друга

2019 р.

5 ЖОІППО

ОФ№02139713/1385-18 від 05.10.2018р.

21 Англійська мова Ніколайчук Вчитель англійської

Мови

 

ЖДУ ім.. І.Франка, 2014 р., Мова і література (англійська), філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Атест. не проходила 2 ЖОІППО

ОФ№0213973/960-19

від 26.04.2019

 

22 Англійська мова Ковальчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2010р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),магістр,викладач мови (англійської) і заруб. літ. Перша

2018 р.

11 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

23 Англійська мова Чайківська Вчитель англ. мови ЖДУ ім..І Франка, 2017 р.,мова і література,філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови, магістр. Атест. не проходила 3 Диплом

2017

 

24 Німецька мова Білич

 

Вчитель німецької мови Філолог. Викл., перекл. Нім. мови Вища,

вчитель-методист

2016 р,

40 ЖОІППО

СПК №1524331

від 25.12.2015

25 Французька мова Ростковська Вчитель французької мови ЧОТЧПДУ, 1978 р., романо-германські мови та література, філолог, викладач французької мови та літератури.. Вища,

старший вчитель

2015 р.

41 ЖОІППО

№ 2100 від 19.12.2014

 

26 Математика Небор Вчитель математики, інформатики ЖДУ ім..І.Франка, 2016 р., математика, вчитель математики, інформатики Спеціаліст
27 Математика Мельничук Вчитель математики БДПІ ім.. М.Калініна,1993 р.

,математика і фізика,

вчитель математики і фізики

Перша

2018 р.

24 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1615-18

від 22.06.2018

28 Математика Кривець Вчитель математики ЖДПУ ім..І.Франка, 1999 р.,математика,

вчитель математики

Перша

2016 р.

26 ЖОІППО

СПК№ 1512535

від 05.06.2015

29 Математика Шаповал Вчитель математики ВДПІ ім..М.Островського, 1987 р.,мате мат.з додатк. спец. фізика,

вчитель математики і фізики

Вища,

вчитель-методист

2019 р.

32 ЖОІППО

СПК№ 1620468

від 18.03.2016

30 Фізика, астрономія Яновська Вчитель фізики БПІ ім.. І.Т.Петрівського, 1993 р.,фізика і математика, вчитель фізики, математики, інформатики сер. школи. Перша

2017р.

26 ЖОІППО

СПК №1612611

від 03.06.2016

31 Інформатика

Фізика

Кучер Вчитель інформатики ЖДПІ ім.. І. Франка, 1996 р.,математика і фізика,вчитель математики і фізики сер.загальноосв.школи І-ІІІ ступенів. Вища

2018 р.

20 ЖОІППО

ОФ№02139713/1570-17

від 17.11.2017

32 Фізика Данилюк Вчитель фізики ТДПІ ім.Я.О.Галана, 1984 р.,математика і фізика,вчитель фізики і математики Вища

2004р.

21 ЖОІППО

№3538 від 5.12.2002

33 Історія Пасічник Вчитель історії ВДПУ ім. М.Коцюбинського, педагогіка і методика середньої освіти, історія,

вчитель історії та правознавства

Друга

2016 р.

14 ЖОІППО

СПК № 1513883

від 13.11.2015

34 Історія, правознавство,етика Козінський Вчитель історії,

правознавства

ЧДПІ ім.Т.Г.Шевчен-ка, 1992р.,історія,

вч. історії,   суспільствознавства і права

Вища,

старший вчитель

2015 р.

28 ЖОІППО

ЗФ№02139713/

710-18 від 11.05.2018

35 Хімія та біологія Богданець

 

Вчитель хімії ЖДУ ім.. І.Франка, 2010 р.,педагогіка і методика середньої освіти, хімія і біологія,вчитель хімії, біології, осн. екології та безпеки життєдіяльн. Атест. не проходила.

 

8 Диплом 2010р
36 Біологія, екологія

 

Ковальчук Вчитель біології ЖДПІ ім.. І.Франка, 1986 р., біологія з додатковою спеціальністю хімія,

вч. біології і хімії середньої школи

Вища,

вчитель-методист

2018 р.

34 ЖОІППО

ЗФ№02139713/508-18

від 11.05.2018

37 Біологія, основи здоров’я, основи мед. знань Веселуха

 

Вчитель біології,

основ здоров’я, основ мед. знань

ЖДПУ ім.. І.Франка,2003 р., педагогіка і методика середньої освіти, біологія, магістр педагогічної освіти, викладач  біології Вища,

старший учитель

2019 р.

16 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1571-18 від 22.06.2018,

Осн. мед. знань ОФ№0213973/

1077-17від 07.07.17

38 Біологія, основи здоров’я Василівецька

 

Вчитель біології, основ здоров’я ЖДУ ім. І.Франка, 2005 р., педагогіка і методика середньої освіти, біологія і хімія,

вч. біології, хімії, валеол. та основ екології

Перша

2016 р.

14 ЖОІППО

СПК№1511376 від 10.04.2015

 

39 Географія, економіка Руденко

 

Вчитель географії та економіки ЛДПІ ім.. Л. Українки,

1990р.,географія і біологія, вчитель географії і біології сер. школи

Вища,

вчитель-методист

2017 р.

30 ЖОІППО

СПК№1621150 від 22.04.16(геог) ДФ№02139713/

58-18 від 03.05.2018(ек)

40 Географія

 

Лутай Вчитель географії МДПІ, 1988, географія,

вч. географії середньої школи

Перша

2017 р.

34 ЖОІППО

СПК№ 1621756 від 29.04.2016

41 Хімія та біологія Добровольська Вчитель хімії ЖДУ ім.. І.Франка, 2013 р.,хімія,

вчитель хімії, біології та екології

Атест. не проходила.

 

1 Диплом 2013р
42 Трудове навчання Василишин Вчитель трудового навчання УДПІ ім..П.Г.Тичини,1984 р.,

загально технічні дисц. і праця

вч. загально техн.. дисц.

Перша

2016 р.

34 ЖОІППО

СПК № 1523491

від 20.11.2015

43 Трудове навчання Побережна Вчитель трудового навчання МПТ ім..Мосради,1987 р.,швейного вир-ва,

Технік-технолог

Спеціаліст

2015 р.

26 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/123-18

від 16.02.2018

44 Трудове навчання Киричун Вчитель трудового навчання ЧДІ ім..Т.Г.Шевченка, 1993 р.,праця і професійне навчання,вчитель ЗТД праці та професійного навчання(обслуговуюча праця) Перша,

старший учитель

2019 р.

22 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/297-179

від 05.04.2019

45 Фізична культура Прокопчук Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання,вчитель фізичної культури Перша, старший учитель

2019 р.

27 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/2464-18 від 07.12.2018 р.

 

46 Фізична культура Шепелева Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1995 р.,фізичне виховання, вчитель фізичної культури Друга

2018 р.

18 ЖОІППО

ОФ№02139713/1557-175

від 17.11.2017

47 Фізична культура Шакор Вчитель фізичної культури НУФСУ, 2001 р,, олімпійський та професійний спорт,тренер з легкої атл., викладач фіз.  виховання Вища,

вчитель-методист 2019 р.

20 ЖОІППО

ЗФ№0213973/1092-17

від 28.04.2017

48 Музика Гребнєва Вчитель музики КДПІ ім..О.Пушкіна,1987 р.,музика,

вчитель музики

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

32 ЖОІППО

№ 1600 від 14.11.2014

49 Музика Тарасюк

 

Вчитель музики НДПІ ім..М.Гоголя, 1989 р.,музика, вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2019 р.

31 ЖОІППО

СПК № 1622176від 10.06.2016

50 Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко

 

Вчитель художньої культури,

образот. мист.

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

32 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1396-19 від 07.06.2019 р.

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

профільної загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 25 25 100%
з них:
мають відповідну освіту 25 24 97%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом 1

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1, Українська мова і

література

Балашкевич Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1991 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи Вища,

старший вч. 2015р.

32 ЖОІППО

№ 1364 від 14.11.2014

 

2. Українська мова і

література

Волковська Вчитель української мови і літератури ЛДПІ ім.. Л. Українки, 1984 р., українська мова і література, вч. укр. мови і літератури сер. школи Вища,

вчитель-методист

2017 р.

31 ЖОІППО

СПК №  1620498

від 18.03.2016

 

3. Українська мова і

література

Петречко Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів. Перша

2017р

30 ЖОІППО

CПК № 1611528

від 15.04.2016

 

4. Зарубіжна література,

російська  мова

Слюсар Вчитель російської  мови та зарубіжної літ ВДПІ ім. М.Островського,1980 р., російська мова і література, вчитель російської мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2018р.

38 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 590-17

від 21.04.2017

 

5. Зарубіжна література,

російська  мова

Дворська Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. ВДПІ ім. М.Островського,1985 р.,російська мова і література,

вчитель рос. мови та літератури

Вища,

вчитель-методист

2017р.

33 ЖОІППО

СПК№ 1622742

від 10.06.2016

6. Зарубіжна література,

російська  мова

Слідзевська Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. УДУ, 2000 р, російська мова і література, філолог, викладач російської мови ,російської і світової літератури Перша

2017 р.

16 ЖОІППО

СПК№1614630

від 09.12.2016

 

7. Історія, правознавство,етика

 

Козінський

 

Вчитель історії,

правознавства

ЧДПІ ім.Т.Г.Шевчен-ка, 1992р.,історія,

вч. історії,   суспільствознавства і права

Вища,

старший вчитель

2015 р.

26 ЖОІППО

ЗФ№02139713/710-18

від 11.05.2018

8. Англійська мова Лук’янчук

 

Вчитель англійської

мови

ЖДПІ ім..І.Франка, 1984 р., англ.. та нім. мова, вчит. англ.. і нім. мов, вчитель середньої школи Вища

2015 р.

34 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1452-19

від 14.06.2019

9. Англійська мова Грубенька

 

Вчитель англійської

мови

СДУ ім.. Н.Г.Чернишевського, 1993 р.,англ..мова та літ.,філолог, викл англ. мови і літер. Перекладач Вища,

вчитель-методист

2018 р.

25 ЖОІППО

СПК№1623656 від 11.11.2016

 

10. Англійська мова Чеп

 

Вчитель англійської

мови

КДПІІМ, 1987 р.,іноземні мови,

вчитель іноз. мов (англійської та франц.)

Вища

2019 р.

30 ЖОІППО

ЗФ№0213973/291-17

від 14.04.2017

 

11. Англійська мова Андрійчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ.,нім.),вчитель англ. і нім. мов та заруб.літ. Перша

2018 р.

12 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

12. Англійська мова Ковальчук Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2010р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),магістр,викладач мови (англійської) і заруб. літ. Перша

2018 р.

9 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

13. Французька мова Ростковська Вчитель французької мови ЧОТЧПДУ, 1978 р., романо-германські мови та література, філолог, викладач французької мови та літератури.. Вища,

старший вчитель

2015 р.

40 ЖОІППО

№ 2100 від 19.12.2014

 

14. Математика Кривець

 

Вчитель математики ЖДПУ ім..І.Франка, 1999 р.,математика,вчитель математики Перша

2016 р.

25 ЖОІППО

СПК№ 1512535

від 05.06.2015

15. Фізика, астрономія Яновська Вчитель фізики БПІ ім.. І.Т.Петрівського, 1993р.,фізика і математика, вчитель фізики, матем., інформатики сер. школи. Перша

2017р.

25 ЖОІППО

СПК №1612611

від 03.06.2016

16. Хімія Пугач Вчитель

хімії

ЖДПУ ім.. І.Франка, 2003 р.,

педагогіка і методика середньої освіти,хімія,магістр пед. освіти, викладач хімії

Вища,

вчитель-методист

2017р

25 ЖОІППО

СПК№ 1623705 від 11.11.2016та №1991

 

17. Біологія, екологія

 

Ковальчук

 

Вчитель біології ЖДПІ ім.. І.Франка, 1986 р., біологія з додатковою спеціальністю хімія,

вч. біології і хімії середньої школи

Вища,

вчитель-методист

2018 р.

33 ЖОІППО

ЗФ№02139713/508-18

від 11.05.2018

 

18. Біологія, основи здоров’я, основи мед. знань Веселуха

 

Вчитель біології,

основ здоров’я, основ медичних знань

ЖДПУ ім.. І.Франка,2003 р.,педагогіка і методика середньої освіти, біологія,магістр педагогічної освіти,

викладач  біології

Вища,

старший учитель

2019 р.

15 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1571-18 від 22.06.2018,

Осн. мед. знань

ОФ№0213973/1077-17

від 07.07.17

19. Географія, економіка Руденко

 

Вчитель географії та економіки ЛДПІ ім.. Л. Українки,

1990р.,географія і біологія, вчитель географії і біології сер. школи

Вища,

вчитель-методист

2017 р.

29 ЖОІППО

СПК№

1621150 від 22.04.16(геог) ДФ№02139713/

58-18 від 03.05.2018(ек)

20. Географія

 

Лутай Вчитель географії МДПІ, 1988, географія,

вч. географії середньої школи

Перша

2017 р.

33 ЖОІППО

СПК№ 1621756

від 29.04.2016

21. Інформатика

Фізика

Кучер Вчитель інформатики ЖДПІ ім.. І. Франка, 1996 р.,математика і фізика,

вчитель математики і фізики сер.загальноосв.школи І-ІІІ ступенів.

Вища

2018 р.

19 ЖОІППО

ОФ№02139713/1570-17

від 17.11.2017

 

22. Трудове навчання Побережна Вчитель трудового навчання МПТ ім..Мосради,1987 р.,швейного вир.,технік-технолог Спеціаліст

2015 р.

25 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/123-18

від 16.02.2018

23. Фізична культура Прокопчук Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання,вчитель фізичної культури Перша,

старший учитель

2019 р.

25 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

2464-18 від 07.02.2018

24. Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко

 

Вчитель художньої культури,

образотворчого мистецтва

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1396-19 від 07.06.2019

25. Початкові класи Сороченко Вчитель початкових класів УДПІ ім..П.Тичини, 1977 р..педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів, вчитель середньої школи Перша, старший вч.

2016р.

36 ЖОІППО

СПК№ 1511534

від 10.04.2015

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом
1. Захист вітчизни Лавренов Олег Віталійрвич Вчитель захисту вітчизни ІДПІ, 1994 р.. допризовна і фізична підготовка, викладач допризовної та фізичної культури Вища,

вчитель-методист

2016 р.

26 ЖОІППО

СПК№ 1621691

від 29.04.2016