Кадровий склад закладу

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

початкової загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічніпрацівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 25 25 100%
з них:
Мають відповідну освіту 25 25 100%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом 1 1 100%

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

            

з/п

Найменування навчаль-ної дисциплі-ни Прізвище ім’я, побатькові Найме-нування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагогіч-ний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, якіпрацюють за основним місцем роботи
1. Початкові класи Мариняк Наталія Василівна Заступник директора з НВР ЖДУ, 1989 р., «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів Вища, вчитель-методист (2017р.) 30 ЖОІППО,

СПК№ 1620699

від 18.03.2016

 

2. Початкові класи Байдик Лілія Василівна Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2001р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2019) 25 ЖОІППО,

№262 від 02.03.2012р.

3. Початкові класи Бойко Тетяна Миколаївна Вчитель початкових класів ЖДУ, 2004 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Вища, старший вчитель  (2018р.) 19 ЖОІППО,

№1439 від 11.07.2014

 

4. Початкові класи Губенко Алла Володимирівна Вчитель початкових класів ЖДПУ, 1999 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша, старший вчитель (2016р.) 25 ЖОІППО,

СПК№ 1512912

від 03.07.2015

5. Початкові класи Вознюк Юлія Вацлавівна Соціальний педагог ЖДПІ, 1995р., «Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів середньої школи Перша (2018р.) 31 ЖОІППО,

ОФ№ 0213973/1013-17

від 07.06.2017р

 

6. Початкові класи Дашевська

Ірина

Олегівна

Вчитель початкових класів Київський національний

університет, 2000р.,

«Початкове навчання, вчитель початкових класів, вчитель укр. мови і літе.

Вища, старший вчитель (2015р.) 25 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713\29-19 від 05.04.2019

 

7. Початкові класи Долежал Оксана Едуардівна Вчитель початкових класів Київ ДПУ, 2003р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

 

Вища, старший вчитель (2017р.) 28 ЖОІППО,

СПК№1620886

від 22.04.2016

8. Початкові класи Івасюк Тетяна Миколаївна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1997р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша, старший вчитель (2018р.) 28 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/441-17

від 21.04.2017

9. Початкові класи Ковальчук Олена Василівна Вчитель початкових класів ЖДУ, 2004 р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2015) 21 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/455-19 від 17.05.2019

10 Початкові класи Луцюк Тетяна Вікторівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1996р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Вища (2019р.) 23 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1454-18

від 15.06.2018 р

11. Початкові класи Мамчур Валентина Володимирівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1995р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання», вчитель початкових класів середньої школи

Перша (2016р.) 29 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/1163-19 від 07.06.2019

12. Початкові класи Мельник Оксана Дмитрівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 2002р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша (2018р.) 27 ЖОІППО,

СПК№ 02139713/169-17 від 07.04.2017

13. Початкові класи Музика Оксана Василівна Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2002р.,

«Початкове навчання. Психологія», вчитель початкових класів, практичний психолог

Перша (2016р.) 24 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/2564-18 від 14.12.2018

14. Початкові класи Остріцька Оксана Сергіївна Вчитель початкових класів ЖДПУ, 2002р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Перша (2016р.) 19 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1786-18

від 22.06.2018 р.

15. Початкові класи Радзімінська Анжела Володимирівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1987р., «Педагогіка і методика початкового навчання»,вчитель початкових класів Перша (2016 р.) 18 ЖОІППО,

СПК № 1510366

від 27.02.2015р.

 

16. Початкові класи Сороченко Алла Антонівна Вчитель початкових класів Уманський ДПІ, 1981р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів

Перша, старший вчитель (2016р.) 36 ЖОІППО,

СПК№ 1511534

від 10.04. 2015р.

 

17. Початкові класи Тодоренко Олена Василівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1993р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів середньої школи

Вища (2016р.) 24 ЖОІППО,

ЗФ№ 02139713/992-19 від 24.05.2019

 

18. Початкові класи Хилимонюк Ольга Євгенівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1996р.,

«Початкове навчання», вчитель початкових класів

Вища,  вчитель методист (2018р.) 29 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/824-17

від 28.04.2017

19. Початкові класи Черняк Валентина Вацлавівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1995р.,

«Педагогіка і методика початкового навчання»,

вчитель початкових класів середньої школи

Вища(2019р.) 23 ЖОІППО,

ЗФ№02139713/1785-18

від 22.06.2018 р.

 

20. Початкові класи Щебетюк Аркадій Михайлович Вчитель початкових класів Вінницький ДПУ, 2000р.,

«Початкове навчання»,

вчитель початкових класів

Перша (2018р.) 28 ЖОІППО,

ЗФ№0213973/844-17

від 28.04.2017

21. Початкові класи Олійник Тетяна Василівна Вчитель початкових класів ЖДПІ, 1992р.,

Педагогіка і метод. поч. навч. Вч. поч. класів

Вища, (2019 р.)

стариший вчитель

18 ЖОІППО,

СПК№1620721 від 18.03.2016 р.

22. Вихователь ГПД Дирночкіна Людмила Анатоліївна Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1975р., «Дошкільне виховання», вихователь дитячого садка Спеціаліст (2019р.) 34 ЖОІППО,

ОФ№02139713/1292-18

від 08.06.2018 р.

 

22. Вихователь ГПД Сосуля Людмила Олександрівна Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1992р., «Виховання в дошкільних закладах», вихователь в дошкільному закладі Спеціаліст (2019р.) 26 ЖОІППО,

ОФ№ 02139713/1891-18 від 30.11.2018 р.

 

23. Вихователь ГПД Тимощук Валентина Борисівна Вихователь ГПД Бердичівське педагогічне училище, 1981р., «Дошкільне виховання», вихователь дитячого садка Спеціаліст (2016р.) 32 ЖОІППО,

СПК№ 1512688

від 05.06.2015р.

24. Вчитель початкових класів Колодюк Тетяна Дмитрівна Вчитель інформатики ЖДПУ, 2000р., «Початкове навчання», вчитель початкових класів Перша (2018р.) 23 ЖОІППО,

СПК№1620887

від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (інформатика) від 19.05.2017

 

25. Логопед Матвійчук Валентина Віталіївна Завідувач логопедичним пунктом Кам’янець-Подільський національний університет, 2013р., «Корекційна освіта. Логопедія», логопед, спеціальний психолог дошкільних та шкільних закладів Друга (2015р.) 7
26. Фізична культура Бондарчук Петро Іванович

 

Вчитель фізичної культури ВДПІ ім..М.Островського,1981 р., фізичне виховання, вчитель фізичної культури Вища,

старший вчитель

2015 р.

34 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1866-17

від 08.12.2017

27. Фізична культура Прокопчук Інна Василівна Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання,вчитель фізичної культури Перша, старший учитель

2019 р.

27 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/2464-18 від 07.12.2018 р.

 

28. Фізична культура Шепелева Світлана Володимирівна

 

Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1995 р.,фізичне виховання, вчитель фізичної культури Друга

2018 р.

17 ЖОІППО

ОФ№02139713/1557-175

від 17.11.2017,

29. Фізична культура Ярош

Наталія

Володимирівна

 

Вчитель фізичної культури НУФСУ, 2001 р,, олімпійський та професійний спорт,тренер з легкої атл., викладач фіз.  виховання Вища,

вчитель-методист 2019 р.

19 ЖОІППО

ЗФ№0213973/1092-17

від 28.04.2017

30. Музика Гребнєва Ольга Андріївна Вчитель музики КДПІ ім..О.Пушкіна,1987 р.,музика,вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

№ 1600 від 14.11.2014

31. Музика Тарасюк Ірина Миколаївна

 

Вчитель музики НДПІ ім..М.Гоголя, 1989 р.,музика, вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2019 р.

30 ЖОІППО

СПК № 1622176

від 10.06.2016

32. Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко Людмила Іванівна

 

Вчитель художньої культури,

образотворчого мистецтва

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1396-19 від 07.06.2019 р.

33. Англійська мова Андрійчук Алла Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ.,нім.),

вчитель англ. і нім. мов та заруб.літ.

Перша

2018 р.

13 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

34. Англійська мова Буріс Руслана Наумівна

 

Вчитель англійської

мови

КДЛУ, 1995 р.,

іноземна мова,

вчитель англійської мови

Перша

2017р

26 ЖОІППО

СПК№1623653

від 11.11.2016

35. Англійська мова Стефанська Валентина Ігорівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І.Франка, 2017 р.,середня освіта, вчитель англійської та німецької мови і світової літератури. Атест. не проходила 6 Диплом

2017 р

 

38. Англійська мова Ніколайчук Руслана Олександрівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І.Франка, 2014 р., Мова і література (англійська), філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Атест. не проходила 2 ЖОІППО

ОФ№0213973/960-19

від 26.04.2019

 

39. Англійська мова Ковальчук Вікторія Євгенівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2010р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),магістр,

викладач мови (англійської) і заруб. літ.

Перша

2018 р.

10 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

40. Англійська мова Чайківська Анастасія Валеріївна Вчитель англ. мови ЖДУ ім..І Франка, 2017 р.,мова і література,

філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови, магістр

Атест. не проходила 2 Диплом

2017 р

 

41. Англійська мова Джигірей Олена Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,

педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),соц.. педаг.,

вчитель англ.  мови та заруб.літ, соц. Педагог

Друга

2014р.

12 ЖОІППО

№2720 від 14.12.2012

 

42. Англійська мова Салясова Ірина Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І.Франка, 2010 р.,

педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),бакалавр,

викладач мови (англійської)

Атест. не проходила
43. Англійська мова Муравська Наталія Сергіївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І.Франка, 2009 р.,

педаг.і метод.сер.освіти,укр.мова та літ.та мова і літ.(англ..),спеціаліст,

вчитель укр.мови і літ. та мови(англійська) і заруб.літ.

Вища,

старший учитель,

2019 р.

15 ЖОІППО

ЗФ№02139713/

255-19 від 05.04.2019 р.

 

44 Інформатика Колодюк Тетяна Дмитрівна Вчитель початкових класів ЖДПУ ім.. І.Франка, 2000 р.,початкове навчання,витель поч. класів Перша

2018 р

25 ЖОІППО

СПК№1620887 від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (ін.)

від 19.05.2017

45 Фізична культура Некца Леонід Григорович Вчитель фізичного виховання ВДПІ ім.. Н.Островського

початкова військова освіта та фізичне виховання

Друга

2018 р.

32 ЖОІППО

ОФ №0213973/490-17 від 09.06.2017

2. Особи, які працюють за сумісництвом
1. Хореограф Назаренко Ірина Віталіївна Вчитель хореографії Хабаровський державний інститут культури, 1991р., «Культурно-освітня робота», культосвітній працівник, керівник самодіяльного хореографічного колективу Спеціаліст 12
2. Англійська мова Володіна Наталія Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І.Франка, 2007 р.,вчитель англійської мови та зарубіжної літератури Друга

2017 р.

16 ЖОІППО

СПК №1614649

від 9 грудня 2016 року

 

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

базової загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 58 58 100%
з них:
мають відповідну освіту 58 58 100%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагог. стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1. Хімія Пугач Світлана Валеріївна Вчитель

хімії

ЖДПУ ім.. І.Франка, 2003 р.,

педагогіка і методика сер.освіти,хімія,магістр пед. освіти, викладач хімії

Вища,

вчитель-методист

2017р

26 ЖОІППО

СПК№ 1623705

від 11.11.2016

 

2. Інформатика Колодюк

Тетяна Дмитрівна

Вчитель інформатики ЖДПУ ім.. І.Франка, 2000 р.,початкове навчання,витель поч. класів Перша

2018 р

25 ЖОІППО

СПК№1620887 від 22.04.2016,

ДФ№0213973/42-17 (ін.)

від 19.05.2017

3. Українська мова і

література

Андрієнко Лариса Федорівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1983 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи. Вища,

вчитель-методист

2018 р

37 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 526-17

від  21.04.2017

4. Українська мова і

література

Волковська Валентина Олександрівна Вчитель української мови і літератури ЛДПІ ім.. Л. Українки, 1984 р., українська мова і література, вч. укр. мови і літератури сер. школи Вища,

вчитель-методист

2017 р.

32 ЖОІППО

СПК № 1620498

від 18.03.2016

 

5. Українська мова і

література

Зарубіжна література

Мальцева Тетяна Миколаївна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1993 р.,російська мова і література,вч. рос. мови і літер. сер. школи.

ЖДПІ ім.. І.Франка,1997 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури.

Вища, вчитель-методист

2017 р.

30 ЖОІППО

СПК№ 1620062від 04.03.2016,

ДФ№0213973/79-17

від 14.06.2017р.

6. Українська мова і

література

Гончарук Тетяна

Василівна

Вчитель української мови і літератури ЖДУ ім. І.Франка, 2004 р.,педагогіка і методика середньої освіти,українська мова та література, соціальна педагогіка, вчитель укр. мови і літ., зарубіжної літератури, соц. педагог для середн.осв.закладів Перша

2019 р.

14 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1406-18 віл 05.10.2018

7. Українська мова і

література

Балашкевич Алла Володимирівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1991 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи Вища,

старший вч. 2015р.

33 ЖОІППО

№ 1364 від 14.11.2014

 

8. Українська мова і

література

Булгакова Тетяна Вікторівна Вчитель української мови і літератури ЖДУ ім.. І. Франка, 2004 р., педагогіка і методика середньої освіти, українська мова та література, соціальна педагогіка,

вч. укр. мови і літер.,зарубіжної літератури, соціального педагога для середніх освітніх закладів.

Друга

2018 р.

16 ЖОІППО

СПК№ 1610331

від 26.02.2016 р.

 

9 Українська мова і

література

Петречко Валентина Казимірівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів. Перша

2017р

31 ЖОІППО

CПК № 1611528

від 15.04.2016

 

10 Українська мова і

література,

зарубіжна література

Кобернюк Лариса Євгенівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1994 р.,російська мова і література, Вч. рос. мови і літер. сер. школи

ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів.

Перша

2015р.

28 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1871-19 віл 21.06.2019

11 Українська мова і

література

Луцишина Жанна Миколаївна Вчитель української мови і літератури НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2001 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури та зарубіжної літератури. Перша,

старший учитель

2019р

26 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/2683-18 віл 14.12.2018

12 Зарубіжна література,

російська  мова

Слюсар Лариса Станіславівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ

 

ВДПІ ім. М.Островського,1980 р., російська мова і література, вчитель російської мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2018р.

39 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 590-17

від 21.04.2017

 

13 Зарубіжна література,

російська  мова

Дворська Наталія Вікторівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. ВДПІ ім. М.Островського,1985 р.,російська мова і література,вчитель рос. мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2017р.

35 ЖОІППО

СПК№ 1622742

від 10.06.2016

14 Зарубіжна література,

російська  мова

Слідзевська Валентина Вікторівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. УДУ, 2000 р, російська мова і література, філолог, викладач російської мови ,російської і світової літератури Перша

2017 р.

18 ЖОІППО

СПК№1614630

від 09.12.2016

 

15 Англійська мова Андрійчук Алла Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ.,нім.),

вчитель англ. і нім. мов та заруб.літ.

Перша

2018 р.

14 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

16 Англійська мова Лук’янчук Ніна Степанівна

 

Вчитель англійської

мови

ЖДПІ ім..І.Франка, 1984 р., англ.. та нім. мова, вчит. англ.. і нім. мов, вчитель середньої школи Вища

2015 р.

36 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1452-19 віл 14.06.2019

17 Англійська мова Грубенька Ольга Петрівна

 

Вчитель англійської

мови

СДУ ім.. Н.Г.Чернишевського, 1993 р.,англ..мова та літ.,філолог, викл англ. мови і літер. Перекладач Вища,

вчитель-методист

2018 р.

27 ЖОІППО

СПК№1623656

від 11.11.2016

18 Англійська мова Буріс Руслана Наумівна

 

Вчитель англійської

мови

КДЛУ, 1995 р.,іноземна мова,

вчитель англійської мови

Перша

2017р

27 ЖОІППО

СПК№1623653

від 11.11.2016

19 Англійська мова Чеп Олена Володимирівна

 

Вчитель англійської

мови

КДПІІМ, 1987 р.,іноземні мови,

вчитель іноз. мов (англійської та франц.)

Вища

2019 р.

32 ЖОІППО

ЗФ№0213973/291-17

від 14.04.2017

 

20 Англійська мова Стефанська Валентина Ігорівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І.Франка, 2017 р.,середня освіта, вчитель англійської та німецької мови і світової літератури. Атест. не проходила 7 Диплом

2017 р

 

21 Французька мова Кулик Ірина Олегівна Вчитель французької мови РДГУ, СО мова і література (французька),вчитель французької мови Атест. не проходила
22 Англійська мова Білоус

Тетяна Сергіївна

Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім.. І. Франка,2014 р.,українська мова і література,філолог, вчитель української мови і літератури та мови (англійської) і зарубіжної літератури. Друга

2019 р.

5 ЖОІППО

ОФ№02139713/1385-18 від 05.10.2018р.

23 Англійська мова Ніколайчук Руслана Олександрівна Вчитель англійської

Мови

 

ЖДУ ім.. І.Франка, 2014 р., Мова і література (англійська), філолог, вчитель англійської мови та зарубіжної літератури. Атест. не проходила 2 ЖОІППО

ОФ№0213973/960-19

від 26.04.2019

 

24 Англійська мова Ковальчук Вікторія Євгенівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2010р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),магістр,викладач мови (англійської) і заруб. літ. Перша

2018 р.

11 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

25 Англійська мова Чайківська Анастасія Валеріївна Вчитель англ. мови ЖДУ ім..І Франка, 2017 р.,мова і література,філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури, вчитель німецької мови, магістр. Атест. не проходила 3 Диплом

2017

 

26 Англійська мова Джигірей Олена Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004 р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),соціальна педаг.,вчитель англ.  мови та заруб.літ, соц. педагог Друга

2014р.

13 ЖОІППО

№2720 від14.12.2012

 

27 Німецька мова Білич

Любов Василівна

Вчитель німецької мови Філолог. Викл., перекл. Нім. мови Вища,

вчитель-методист

2016 р,

40 ЖОІППО

СПК №1524331

від 25.12.2015

28 Французька мова Ростковська  Ольга Василівна Вчитель французької мови ЧОТЧПДУ, 1978 р., романо-германські мови та література, філолог, викладач французької мови та літератури.. Вища,

старший вчитель

2015 р.

41 ЖОІППО

№ 2100 від 19.12.2014

 

29 Математика Шевченко Алла Дмитрівна

 

Вчитель математики КДПІ, 1980 р.,математика, вчитель матем. сер. школи. Перша

2019 р.

41 ЖОІППО

ЗФ№02139713/2035-18 від 09.11.2018 р.

30 Математика Небор Анна Несторівна Вчитель математики, інформатики ЖДУ ім..І.Франка, 2016 р., математика, вчитель математики, інформатики Спеціаліст
32 Математика Мельничук  Олена Миколаївна Вчитель математики БДПІ ім.. М.Калініна,1993 р.

,математика і фізика,

вчитель математики і фізики

Перша

2018 р.

24 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1615-18

від 22.06.2018

33 Математика Кривець Ірина Болеславівна Вчитель математики ЖДПУ ім..І.Франка, 1999 р.,математика,

вчитель математики

Перша

2016 р.

26 ЖОІППО

СПК№ 1512535

від 05.06.2015

34 Математика Шаповал Інна Василівна Вчитель математики ВДПІ ім..М.Островського, 1987 р.,мате мат.з додатк. спец. фізика,

вчитель математики і фізики

Вища,

вчитель-методист

2019 р.

32 ЖОІППО

СПК№ 1620468

від 18.03.2016

35 Фізика, астрономія Яновська Світлана Юріївна Вчитель фізики БПІ ім.. І.Т.Петрівського, 1993 р.,фізика і математика, вчитель фізики, математики, інформатики сер. школи. Перша

2017р.

26 ЖОІППО

СПК №1612611

від 03.06.2016

36 Фізика, астрономія Миколюк Раїса Сергіївна Вчитель фізики ЖДПІ ім.І.Франка,  1973 р.,фізика і математика,вчитель фізики і математики Вища,

ст. вчитель

2016 р.

46 ЖОІППО

№ 295 від 14.03.2014

37 Інформатика

Математика

Кучер Наталія Володимирівна Вчитель інформатики ЖДПІ ім.. І. Франка, 1996 р.,математика і фізика,вчитель математики і фізики сер.загальноосв.школи І-ІІІ ступенів. Вища

2018 р.

20 ЖОІППО

ОФ№02139713/1570-17

від 17.11.2017

38 Фізика Данилюк Тетяна Іванівна Вчитель фізики ТДПІ ім.Я.О.Галана, 1984 р.,математика і фізика,вчитель фізики і математики Вища

2004р.

21 ЖОІППО

№3538 від 5.12.2002

39 Історія Пасічник Алла Юріївна Вчитель історії ВДПУ ім. М.Коцюбинського, педагогіка і методика середньої освіти, історія,

вчитель історії та правознавства

Друга

2016 р.

14 ЖОІППО

СПК № 1513883

від 13.11.2015

40 Історія, правознавство,етика

 

Лабунець Світлана Францівна

 

Вчитель історії,

правознавства

ЖДУ ім.. І.Франка,

2007 р.,педагогіка і методика середньої освіти,історія,вчитель історії і правознавства

Друга

2016 р.

14 ЖОІППО

СПК № 1513884

від 13.11.2015

 

41 Історія, правознавство,етика Козінський Віктор Феліксович Вчитель історії,

правознавства

ЧДПІ ім.Т.Г.Шевчен-ка, 1992р.,історія,

вч. історії,   суспільствознавства і права

Вища,

старший вчитель

2015 р.

28 ЖОІППО

ЗФ№02139713/

710-18 від 11.05.2018

42 Хімія та біологія Богданець Оксана Миколаївна

 

Вчитель хімії ЖДУ ім.. І.Франка, 2010 р.,педагогіка і методика середньої освіти, хімія і біологія,вчитель хімії, біології, осн. екології та безпеки життєдіяльн. Атест. не проходила.

 

8 Диплом 2010р
43 Біологія, екологія

 

Ковальчук Галина Анатоліївна Вчитель біології ЖДПІ ім.. І.Франка, 1986 р., біологія з додатковою спеціальністю хімія,

вч. біології і хімії середньої школи

Вища,

вчитель-методист

2018 р.

34 ЖОІППО

ЗФ№02139713/508-18

від 11.05.2018

44 Біологія, основи здоров’я, основи мед. знань Веселуха Жанна Володимирівна

 

Вчитель біології,

основ здоров’я, основ меди.знань

ЖДПУ ім.. І.Франка,2003 р.,педагогіка і методика середньої освіти, біологія,магістр педагогічної освіти,викладач  біології Вища,

старший учитель

2019 р.

16 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1571-18 від 22.06.2018,

Осн. мед. знань ОФ№0213973/

1077-17від 07.07.17

45 Біологія, основи здоров’я Василівецька

Наталія

Григорівна

Вчитель біології, основ здоров’я ЖДУ ім. І.Франка, 2005 р., педагогіка і методика середньої освіти, біологія і хімія,

вч. біології, хімії, валеол. та основ екології

Перша

2016 р.

14 ЖОІППО

СПК№1511376 від 10.04.2015

 

46 Географія, економіка Руденко Олена Федорівна

 

Вчитель географії та економіки ЛДПІ ім.. Л. Українки,

1990р.,географія і біологія, вчитель географії і біології сер. школи

Вища,

вчитель-методист

2017 р.

30 ЖОІППО

СПК№1621150 від 22.04.16(геог) ДФ№02139713/

58-18 від 03.05.2018(ек)

47 Географія

 

Лутай Світлана Борисівна Вчитель географії МДПІ, 1988, географія,

вч. географії середньої школи

Перша

2017 р.

34 ЖОІППО

СПК№ 1621756 від 29.04.2016

48 Хімія та біологія Добровольська Катерина Миколаївна Вчитель хімії ЖДУ ім.. І.Франка, 2013 р.,хімія,

вчитель хімії, біології та екології

Атест. не проходила.

 

1 Диплом 2013р
49 Біологія, хімія, основи здоров’я Осовська Альона Володимирівна Вчитель біології, хімії, основ здор. ЖДУ ім. І. Франка, 2011 р.,педагогіка і методика середньої освіти, хімія,

магістр педагогічної освіти, викладач хімії.

Друга

2017 р.

9 ЖОІППО

ОФ№0213973/602-17

від 09.06.2017

50 Трудове навчання Василишин Дмитро Васильович Вчитель трудового навчання УДПІ ім..П.Г.Тичини,1984 р.,

загально технічні дисц. і праця

вч. загально техн.. дисц.

Перша

2016 р.

34 ЖОІППО

СПК № 1523491

від 20.11.2015

51 Трудове навчання Побережна Жанна Степанівна Вчитель трудового навчання МПТ ім..Мосради,1987 р.,швейного вир-ва,

Технік-технолог

Спеціаліст

2015 р.

26 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/123-18

від 16.02.2018

52 Трудове навчання Киричун Валентина Петрівна Вчитель трудового навчання ЧДІ ім..Т.Г.Шевченка, 1993 р.,праця і професійне навчання,вчитель ЗТД праці та професійного навчання(обслуговуюча праця) Перша,

старший учитель

2019 р.

22 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/297-179

від 05.04.2019

53 Фізична культура Бондарчук Петро Іванович

 

Вчитель фізичної культури ВДПІ ім..М.Островського,1981 р., фізичне виховання, вчитель фізичної культури Вища,

старший вчитель

2015 р.

35 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/1866-17

від 08.12.2017

54 Фізична культура Прокопчук Інна Василівна Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання,вчитель фізичної культури Перша, старший учитель

2019 р.

27 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/2464-18 від 07.12.2018 р.

 

55 Фізична культура Шепелева Світлана Володимирівна Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1995 р.,фізичне виховання, вчитель фізичної культури Друга

2018 р.

18 ЖОІППО

ОФ№02139713/1557-175

від 17.11.2017

56 Фізична культура Ярош

Наталія

Володимирівна

Вчитель фізичної культури НУФСУ, 2001 р,, олімпійський та професійний спорт,тренер з легкої атл., викладач фіз.  виховання Вища,

вчитель-методист 2019 р.

20 ЖОІППО

ЗФ№0213973/1092-17

від 28.04.2017

57 Музика Гребнєва Ольга Андріївна Вчитель музики КДПІ ім..О.Пушкіна,1987 р.,музика,

вчитель музики

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

32 ЖОІППО

№ 1600 від 14.11.2014

58 Музика Тарасюк Ірина Миколаївна

 

Вчитель музики НДПІ ім..М.Гоголя, 1989 р.,музика, вчитель музики Вища,

вчитель-методист

2019 р.

31 ЖОІППО

СПК № 1622176від 10.06.2016

59 Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко Людмила Іванівна

 

Вчитель художньої культури,

образот. мист.

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

32 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1396-19 від 07.06.2019 р.

2. Особи, які працюють за сумісництвом

 

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності за рівнем

профільної загальної середньої освіти,

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

  1. Загальна інформація про КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Педагогічні працівники* Необхідно

(осіб)

Фактично

(осіб)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4
Усього педагогічних працівників 29 29 100%
з них:
мають відповідну освіту 32 31 97%
працюють у навчальному закладі за сумісництвом 1

 

  1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЯКІСНИЙ СКЛАД ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

з/п

Найменування навчальної дисципліни Прізвище, ім’я, по батькові Найменування посади Найменування закладу,

який закінчив

(рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом)

Кваліфікаційна категорія, педагогічне, звання

(рік встановлення, підтвердження)

Педагогічний стаж

(повних років)

Підвищення кваліфікації за фахом

(найменування навчального закладу, номер, дата видачі документа про підвищення кваліфікації)

Примітки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Особи, які працюють за основним місцем роботи
1, Українська мова і

література

Балашкевич Алла Володимирівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка, 1991 р., українська мова і література,вч. укр. мови і літератури сер. школи, вчитель середньої школи Вища,

старший вч. 2015р.

32 ЖОІППО

№ 1364 від 14.11.2014

 

2. Українська мова і

література

Волковська Валентина Олександрівна Вчитель української мови і літератури ЛДПІ ім.. Л. Українки, 1984 р., українська мова і література, вч. укр. мови і літератури сер. школи Вища,

вчитель-методист

2017 р.

31 ЖОІППО

СПК №  1620498

від 18.03.2016

 

3. Українська мова і

література

Петречко Валентина Казимірівна Вчитель української мови і літератури ЖДПІ ім.. І.Франка,1996 р., українська мова і література, вчитель української мови і літератури загальноосв. школи І-ІІІ ступенів. Перша

2017р

30 ЖОІППО

CПК № 1611528

від 15.04.2016

 

4. Зарубіжна література,

російська  мова

Слюсар Лариса Станіславівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ ВДПІ ім. М.Островського,1980 р., російська мова і література, вчитель російської мови та літератури Вища,

вчитель-методист

2018р.

38 ЖОІППО

ЗФ№0213973/ 590-17

від 21.04.2017

 

5. Зарубіжна література,

російська  мова

Дворська Наталія Вікторівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. ВДПІ ім. М.Островського,1985 р.,російська мова і література,

вчитель рос. мови та літератури

Вища,

вчитель-методист

2017р.

33 ЖОІППО

СПК№ 1622742

від 10.06.2016

6. Зарубіжна література,

російська  мова

Слідзевська Валентина Вікторівна Вчитель російської  мови та зарубіжної літ. УДУ, 2000 р, російська мова і література, філолог, викладач російської мови ,російської і світової літератури Перша

2017 р.

16 ЖОІППО

СПК№1614630

від 09.12.2016

 

8. Історія, правознавство,етика

 

Лабунець Світлана Францівна

 

Вчитель історії,

правознавства

ЖДУ ім.. І.Франка,

2007 р.,педагогіка і методика середньої освіти,історія,вчитель історії і правознавства

Друга

2016 р.

12 ЖОІППО

СПК № 1513884

від 13.11.2015

 

9. Історія, правознавство,етика

 

Козінський Віктор Феліксович

 

Вчитель історії,

правознавства

ЧДПІ ім.Т.Г.Шевчен-ка, 1992р.,історія,

вч. історії,   суспільствознавства і права

Вища,

старший вчитель

2015 р.

26 ЖОІППО

ЗФ№02139713/710-18

від 11.05.2018

10. Англійська мова Лук’янчук Ніна Степанівна

 

Вчитель англійської

мови

ЖДПІ ім..І.Франка, 1984 р., англ.. та нім. мова, вчит. англ.. і нім. мов, вчитель середньої школи Вища

2015 р.

34 ЖОІППО

ЗФ№02139713/1452-19

від 14.06.2019

11. Англійська мова Грубенька Ольга Петрівна

 

Вчитель англійської

мови

СДУ ім.. Н.Г.Чернишевського, 1993 р.,англ..мова та літ.,філолог, викл англ. мови і літер. Перекладач Вища,

вчитель-методист

2018 р.

25 ЖОІППО

СПК№1623656 від 11.11.2016

 

12. Англійська мова Чеп Олена Володимирівна

 

Вчитель англійської

мови

КДПІІМ, 1987 р.,іноземні мови,

вчитель іноз. мов (англійської та франц.)

Вища

2019 р.

30 ЖОІППО

ЗФ№0213973/291-17

від 14.04.2017

 

13. Англійська мова Андрійчук Алла Анатоліївна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2004р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ.,нім.),вчитель англ. і нім. мов та заруб.літ. Перша

2018 р.

12 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/1218-17

від 13.10.2017

 

14. Англійська мова Ковальчук Вікторія Євгенівна Вчитель англійської

мови

ЖДУ ім..І Франка, 2010р,педаг.і метод.сер.освіти,мова та літ.(англ..),магістр,викладач мови (англійської) і заруб. літ. Перша

2018 р.

9 ЖОІППО

ОФ№0213973/662-17

від 09.06.2017

 

15. Французька мова Ростковська  Ольга Василівна Вчитель французької мови ЧОТЧПДУ, 1978 р., романо-германські мови та література, філолог, викладач французької мови та літератури.. Вища,

старший вчитель

2015 р.

40 ЖОІППО

№ 2100 від 19.12.2014

 

16. Математика Шевченко Алла Дмитрівна Вчитель математики КДПІ, 1980 р.,математика, вчитель матем. сер. школи. Перша

2019 р.

40 ЖОІППО

ЗФ№0213973/2035-18

від 09.11.2018 р.

 

18. Математика Кривець Ірина Болеславівна

 

Вчитель математики ЖДПУ ім..І.Франка, 1999 р.,математика,вчитель математики Перша

2016 р.

25 ЖОІППО

СПК№ 1512535

від 05.06.2015

19. Фізика, астрономія Яновська Світлана Юріївна Вчитель фізики БПІ ім.. І.Т.Петрівського, 1993р.,фізика і математика, вчитель фізики, матем., інформатики сер. школи. Перша

2017р.

25 ЖОІППО

СПК №1612611

від 03.06.2016

20. Фізика, астрономія Миколюк Раїса Сергіївна Вчитель фізики ЖДПІ ім.І.Франка,  1973 р.,фізика і математика,вчитель фізики і математики Вища,

ст. вчитель

2016 р.

45 ЖОІППО

№ 295 від 14.03.2014

21. Хімія Пугач Світлана Валеріївна Вчитель

хімії

ЖДПУ ім.. І.Франка, 2003 р.,

педагогіка і методика середньої освіти,хімія,магістр пед. освіти, викладач хімії

Вища,

вчитель-методист

2017р

25 ЖОІППО

СПК№ 1623705 від 11.11.2016та №1991

 

22. Біологія, хімія, основи здоров’я Осовська Альона Володимирівна Вчитель біології, хімії, основ здор. ЖДУ ім. І. Франка, 2011 р.,педагогіка і методика середньої освіти, хімія,

магістр педагогічної освіти, викладач хімії.

Друга

2017 р.

8 ЖОІППО

ОФ№0213973/602-17

від 09.06.2017

 

23. Біологія, екологія

 

Ковальчук Галина Анатоліївна

 

Вчитель біології ЖДПІ ім.. І.Франка, 1986 р., біологія з додатковою спеціальністю хімія,

вч. біології і хімії середньої школи

Вища,

вчитель-методист

2018 р.

33 ЖОІППО

ЗФ№02139713/508-18

від 11.05.2018

 

24. Біологія, основи здоров’я, основи мед. знань Веселуха Жанна Володимирівна

 

Вчитель біології,

основ здоров’я, основ медичних знань

ЖДПУ ім.. І.Франка,2003 р.,педагогіка і методика середньої освіти, біологія,магістр педагогічної освіти,

викладач  біології

Вища,

старший учитель

2019 р.

15 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1571-18 від 22.06.2018,

Осн. мед. знань

ОФ№0213973/1077-17

від 07.07.17

25. Географія, економіка Руденко Олена Федорівна

 

Вчитель географії та економіки ЛДПІ ім.. Л. Українки,

1990р.,географія і біологія, вчитель географії і біології сер. школи

Вища,

вчитель-методист

2017 р.

29 ЖОІППО

СПК№

1621150 від 22.04.16(геог) ДФ№02139713/

58-18 від 03.05.2018(ек)

26. Географія

 

Лутай Світлана Борисівна Вчитель географії МДПІ, 1988, географія,

вч. географії середньої школи

Перша

2017 р.

33 ЖОІППО

СПК№ 1621756

від 29.04.2016

27. Інформатика

Математика

Кучер Наталія Володимирівна Вчитель інформатики ЖДПІ ім.. І. Франка, 1996 р.,математика і фізика,

вчитель математики і фізики сер.загальноосв.школи І-ІІІ ступенів.

Вища

2018 р.

19 ЖОІППО

ОФ№02139713/1570-17

від 17.11.2017

 

28. Трудове навчання Побережна Жанна Степанівна Вчитель трудового навчання МПТ ім..Мосради,1987 р.,швейного вир.,технік-технолог Спеціаліст

2015 р.

25 ЖОІППО

ОФ№ 02139713/123-18

від 16.02.2018

29. Фізична культура Прокопчук Інна Василівна Вчитель фізичної культури ВДПІ, 1992 р.,фізичне виховання,вчитель фізичної культури Перша,

старший учитель

2019 р.

25 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

2464-18 від 07.02.2018

30. Худ. культ.,

образотв. мистецтво

Самойленко Людмила Іванівна

 

Вчитель художньої культури,

образотворчого мистецтва

ІФДПІ ім.. В.Стефаника,1991 р.,образотворче мистецтво і креслення,

вчитель образотворчого мистецт. і креслення

Вища,

вчитель-методист

2015 р.

31 ЖОІППО

ЗФ№ 02139713/

1396-19 від 07.06.2019

31. Початкові класи Сороченко Алла Антонівна Вчитель початкових класів УДПІ ім..П.Тичини, 1977 р..педагогіка і методика початкового навчання, вчитель початкових класів, вчитель середньої школи Перша, старший вч.

2016р.

36 ЖОІППО

СПК№ 1511534

від 10.04.2015

 

2. Особи, які працюють за сумісництвом
1. Захист вітчизни Лавренов Олег Віталійрвич Вчитель захисту вітчизни ІДПІ, 1994 р.. допризовна і фізична підготовка, викладач допризовної та фізичної культури Вища,

вчитель-методист

2016 р.

26 ЖОІППО

СПК№ 1621691

від 29.04.2016