Матеріально-технічне забезпечення закладу

Інформація  ліцею №10 м. Бердичева на виконання Постанови КМУ №1187 (2015 зі змінами) “Про затвердження ліцензійних умов упровадження освітньої діяльності” 

Відомості

 про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності в ліцеї №10 м. Бердичева

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

початкова загальна середня освіта

 

  1. інформація про ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування
строк дії договору оренди
(з _____ по ____)
наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення
Житомирська область

місто Бердичів

вулиця Семенівська, будинок 4

Територіальна громада міста в особі Бердичівської міської ради 9508,5 Свідоцтво про право власності САВ 397013 від 08.02.2011 р. Виконком Бердичівської міської ради Реєстраційний номер про державну реєстрацію прав

32838786

17.02.2011 р.

 

  1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
1 Спортивні зали 3 3 1,2 м2 1,2 м2 3
2 Спортивні майданчики 2 2 2,3 м2 2,3 м2 2

 

  1. ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
 

 

1

Класні кімнати –16

Кабінети іноземної мови –3 Логопедичний кабінет –1

Парти 255 255 100%
Класна дошка 32 32 100%
Учительський стіл і стілець 20 20 100%
Ноутбуки 8 8 100%
Телевізор 16 16 100%
Спальна кімната для відпочинку першокласників – 1 Дитячі ліжка 8 8 100%
Кабінет інформатики Комп’ютери 10 10 100%
Комп’ютерні столи 10 10 100%
Парти 8 8 100%
Телевізор 1 1 100%
Учительський стіл і стілець 1 1 100%
Стільці 26 26 100%
Класна дошка 2 2 100%

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

базова середня освіта

 

  1. інформація про ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування
строк дії договору оренди
(з _____ по ____)
наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення
Житомирська область

місто Бердичів

вулиця Семенівська, будинок 4

Територіальна громада міста в особі Бердичівської міської ради 9508,5 Свідоцтво про право власності САВ 397013 від 08.02.2011 р. Виконком Бердичівської міської ради Реєстраційний номер про державну реєстрацію прав

32838786

17.02.2011 р.

 

  1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

 

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орендовані) приміщення, майданчики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
1 Навчальні кабінети 20 20 2 кв.м. 2 кв.м.
2 Спортивні зали 2 2 9 кв.м. 15 кв.м.

 

  1. ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
1 Навчальні кабінети-16 Столи 293 293 100%
Стільці 586 586 100%
Учительські столи і стільці 32 32 100%
Телевізори 15 16 94%
2 Кабінет інформатики-2 Комп’ютерні столи 22 22 100%
Столи 18 18 100%
Стільці 44 44 100%
Учительський стіл і стілець 2 2 100%
Комп’ютери 22 22 100%

 


 

Відомості

 про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 

необхідного для виконання вимог державного стандарту повної загальної середньої освіти відповідного рівня

 

профільної загальної середньої освіти

  1. інформація про ЗАГАЛЬНУ ПЛОЩУ ПРИМІЩЕНЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ПІД ЧАС ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Адреса приміщення Найменування власника майна Площа, кв. метрів Найменування та реквізити документа про право власності або користування Документ про право користування
строк дії договору оренди
(з _____ по ____)
наявність державної реєстрації наявність нотаріального посвідчення
Житомирська область

місто Бердичів

вулиця Семенівська, будинок 4

Територіальна громада міста в особі Бердичівської міської ради 9508,5 Свідоцтво про право власності САВ 397013 від 08.02.2011 р. Виконком Бердичівської міської ради Реєстраційний номер про державну реєстрацію прав

32838786

17.02.2011 р.
  1. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИМІЩЕННЯМИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ІНШИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ, СПОРТИВНИМИ МАЙДАНЧИКАМИ

з/п

Перелік приміщень навчального призначення, інших приміщень, спортивних майданчиків

(відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог)

Кількість

приміщень

Площа з розрахунку

на одного учня (кв.м.)

Власні (орен-довані) примі-щення, майдан-чики
Необхідно

(одиниць)

Фактично

(одиниць)

Необхідно Фактично
1 2 3 4 5 6 7
1 Навчальні кабінети 4 4 2 кв.м. 2 кв.м.
2 Спортивні зали 2 2 9 кв.м. 16 кв.м.

 

  1. ОБЛАДНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА МАЙДАНЧИКІВ

з/п

Найменування навчальних приміщень та майданчиків Найменування навчального обладнання* Необхідно (одиниць) Фактично

(одиниць)

Відсоток від необхідного
1 2 3 4 5 6
1. Кабінети 4 4 100%
Столи 55 55 100%
Стільці 110 110 100%
Учительські столи і стільці 4 4 100%
Телевізори 4 4 100%
2. Кабінет інформатики Комп’ютерні столи 11 11 100%
Столи 8 8 100%
Стільці 16 16 100%
Учительський стіл і стілець 1 1 100%
Комп’ютери 11 11 100%