Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

2020-2021 навчальний рік

Завантажити “Орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників НВК №10 на 2020-2021 н.р. ” – Орієнтовний план підвищення кваліфікації

 

2019-2020 навчальний рік

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС«ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ-ЛІЦЕЙ» №10

М.БЕРДИЧЕВА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОТОКОЛ  №19

від 24.12.2019

 

засідання педагогічної ради

 

Голова – Рибак Н.І.

 

Секретар – Петречко В.К.

 

Присутні: 87 членів педагогічного колективу

 

Відсутні: Сальва К.Т. (відпустка), Луцюк Т.В. (відпустка), Івасюк Т.С.(на лікарняному), Буріс Р.Н.(відпустка без збереження заробітної плати).

 

Порядок денний:

 1. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗЗСО на 2020 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на цей рік (доповідь заступника директора НВК Пугач С.В.).
 2. СЛУХАЛИ:

         Заступника директора НВК Пугач С.В. про «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників», затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (надалі- Порядок). Вона повідомила: відповідно до п.2, п.4 Порядку педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію, що є однією зі складових забезпечення Системи внутрішнього забезпечення якості освіти закладу освіти, сформованої у порядку, визначеному законодавством.

         Світлана Валеріївна довела до відома педагогічного колективу інформацію про те, що відповідно до п. 8 Порядку обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

         Зауважила, що відповідно до п. 16 Порядку загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника ЗЗСО не може бути менше ніж 150 годин на п’ять років. Зачитала перелік педагогічних працівників НВК № 10, які надали керівництву закладу пропозиції до орієнтовного плану підвищення  кваліфікації  на  2020  рік, що   містять  інформацію  про  тему

(напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації), орієнтовну вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги.

 1. ВИСТУПИЛИ:

         Мариняк Н.В., заступник директора НВК, яка зазначила, що відповідно до п. 8 Порядку підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, який формується, затверджується і виконується відповідно чинного законодавства. Також вона додала, що педагогічні працівники мають право на підвищення кваліфікації поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік згідно з чинним законодавством.

 1. УХВАЛИЛИ:
 2. Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу на 2020 рік у межах коштів, затверджених у кошторисі НВК за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на 2020 рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними працівниками), додаток 1 до рішення педради, грудень 2019 р.
 3. Підняти клопотання перед міським управлінням освіти і науки про погодження підвищення кваліфікації частини педагогічних працівників НВК на базі Житомирського ОІППО відповідно пропозицій до орієнтовного плану підвищення кваліфікації на 2020 рік частини педагогічних працівників, до 03.01.2020 р., заступник директора з НВК Пугач С.В.
 4. На підставі плану підвищення кваліфікації керівник закладу Рибак Н.І. забезпечує укладання договорів між закладом освіти та суб’єктом (суб’єктами) підвищення кваліфікації про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на відповідний рік:
 • за місцем провадження освітньої діяльності суб’єкта;
 • та/або за місцем роботи педагогічних працівників;
 • за іншим місцем (місцями);
 • та/або дистанційно.
 1. Організувати заміну уроків та навчальних занять педагогічних працівників, які перебувають на курсах підвищення кваліфікації відповідно до затвердженого плану.
 2. Педагогічним працівникам протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подати до педагогічної ради закладу клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.
 3. Оприлюднити інформацію про рішення педагогічної ради щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році на сайті закладу освіти, заступник директора НВК Пугач С.В.

Голова педагогічної ради                                            Н.І.РИБАК

 

Секретар педагогічної ради                                        В.К.ПЕТРЕЧКО

 

                                     Додаток 1

до рішення педагогічної ради

протокол №19

від «24» грудня 2019 р.

 

Орієнтовний план

підвищення кваліфікації педагогічних працівників

навчально-виховного комплексу «Школа-гімназія-ліцей» №10 м. Бердичева

 

Прізвище, ім’я,

побатькові педагогічного працівника

Теми (напрями, найменування)

 

Форми, види

Обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС

 

Перелік суб’єктів підвищення кваліфікації

Термін проходження

Вартість або безоплатний характер надання освітньої послуги

Рибак Наталія Іванівна

Розвиток управлінської компетентності

директорів ЗЗСО

Очна

30 годин

ЖОІППО

17.11-20.11

Безоплатно

Сальва Катерина Тихонівна

Розвиток управлінської компетентності

заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи

Очна

30 годин

ЖОІППО

28.01-31.01

Безоплатно

Данилюк Тетяна Іллівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів математики

Очна

30 годин

ЖОІППО

11.02-14.02

Безоплатно

Мариняк Наталія Василівна

Розвиток управлінської компетентності

заступників директорів ЗЗСО з НВР

Очна

30 годин

ЖОІППО

03.10-05.10

Безоплатно

Пугач Світлана Валеріївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів хімії

Очна

30 годин

ЖОІППО

23.06-26.06

Безоплатно

Музика Оксана Василівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

20.10-23.10

Безоплатно

Ніколайчук Руслана Олександрівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

18.02-21.02

Безоплатно

Дашевська Ірина Олегівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

03.03-06.03

Безоплатно

Тодоренко Олена Василівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

03.11-05.11

Безоплатно

Сороченко Алла Антонівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

06.10-09.10

Безоплатно

Черняк Валентина Вацлавівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

 

Очна

30 годин

ЖОІППО

10.11-13.11

Безоплатно

Губенко Алла Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

06.10-09.10

Безоплатно

Стратійчук Анастасія Едуардівна

Формування професійних компетентностей галузевого спрямування практичних психологів

Очна

30 годин

ЖОІППО

21.01-24.01

Безоплатно

Ковальчук Олена Василівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

10.03-13.03

Безоплатно

   

 

 

 

 

 

Волковська Валентина Олександрівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови та літератури

Очна

30 годин

ЖОІППО

01.09-04.09

Безоплатно

Мальцева Тетяна Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови та літератури

Очна

30 годин

ЖОІППО

22.09-25.09

Безоплатно

Балашкевич Алла Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови та літератури

Очна

30 годин

ЖОІППО

04.02-07.02

Безоплатно

Кобернюк Лариса Євгеніївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів української мови та літератури

Очна

30 годин

ЖОІППО

11.02-14.02

Безоплатно

Радзімінська Анжела Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

 

Очна

30 годин

ЖОІППО

20.10-23.10

Безоплатно

Джигірей Олена Анатоліївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

25.02-28.02

Безоплатно

Дворська Наталія Вікторівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів російської мови та зарубіжної літератури

Очна

30 годин

ЖОІППО

15.09-18.09

Безоплатно

Лук’янчук Ніна Степанівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

03.03-06.03

Безоплатно

Грубенька Ольга Петрівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

15.09-18.09

Безоплатно

Буріс Руслана Наумівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

22.09-25.09

Безоплатно

Чеп Олена Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

22.09-25.09

Безоплатно

Білоус Тетяна Сергіївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

24.11-27.11

Безоплатно

Ковальчук Вікторія Євгеніївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

12.10-16.10

Безоплатно

Білич Любов Василівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів німецької мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

21.04-24.04

Безоплатно

Муравська Наталія Юріївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів англійської мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

06.10-09.10

Безоплатно

Мельничук Олена Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів математики

Очна

30 годин

ЖОІППО

29.09-02.10

Безоплатно

Кривець Ірина Болеславівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів математики

Очна

30 годин

ЖОІППО

07.04-10.04

Безоплатно

Шевченко Алла Дмитрівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів математики

Очна

30 годин

ЖОІППО

24.11-27.11

Безоплатно

Шаповал Інна Василівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів математики

Очна

30 годин

ЖОІППО

01.09-04.09

Безоплатно

Яновська Світлана Юріївна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів фізики

Очна

30 годин

ЖОІППО

17.11-20.11

Безоплатно

Миколюк Раїса Сергіївна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів фізики

Очна

30 годин

ЖОІППО

10.03-13.03

Безоплатно

Кучер Наталія Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів інформатики

Очна

30 годин

ЖОІППО

31.03-03.04

Безоплатно

Чайківська Анастасія Валеріївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів німецької мови

Очна

30 годин

ЖОІППО

01.09-04.09

Безоплатно

Козінський Віктор Феліксович

Розвиток професійних компетентностей вчителів історії , правознавства, громадянської освіти

Очна

30 годин

ЖОІППО

04.02-07.02

Безоплатно

Лабунець Світлана Францівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів історії , правознавства, громадянської освіти

Очна

30 годин

ЖОІППО

29.09-02.10

Безоплатно

 

 

 

 

 

 

 

Богданець Оксана Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів біології, використання ними ІКТ та цифрових технологій в освітньому процесі

Очна

30 годин

ЖОІППО

26.05-29.05

Безоплатно

Веселуха Жанна Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів природознавства

Очна

30 годин

ЖОІППО

22.09-25.09

Безоплатно

Ковальчук Галина Анатоліївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів біології , використання ними ІКТ та цифрових технологій в освітньому процесі

Очна

30 годин

ЖОІППО

01.09-04.09

Безоплатно

Василівецька Наталія Григорівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів біології , використання ними ІКТ та цифрових технологій в освітньому процесі

Очна

30 годин

ЖОІППО

14.04-17.04

Безоплатно

Добровольська Катерина Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів основ здоров’я

Очна

30 годин

ЖОІППО

05.05-08.05

Безоплатно

Осовська Альона Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів біології, використання ними ІКТ та цифрових технологій в освітньому процесі

Очна

30 годин

ЖОІППО

17.11-20.11

Безоплатно

Руденко Олена Федорівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів географії

Очна

30 годин

ЖОІППО

03.10-05.10

Безоплатно

Василишин  Дмитро Іванович

Розвиток професійних компетентностей вчителів трудового навчання

Очна

30 годин

ЖОІППО

05.05-08.05

Безоплатно

Побережна Жанна Степанівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів трудового навчання

Очна

30 годин

ЖОІППО

11.02-14.02

Безоплатно

Бондарчук  Петро Іванович

Розвиток професійних компетентностей вчителів фізичної культури

Очна

30 годин

ЖОІППО

18.02-21.02

Безоплатно

Ярош Наталія Володимирівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів фізичної культури

Очна

30 годин

ЖОІППО

17.11-20.11

Безоплатно

Гребнєва Ольга Андріївна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів мистецтва

Очна

30 годин

ЖОІППО

21.04-24.04

Безоплатно

Тарасюк Ірина Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей

вчителів мистецтва

Очна

30 годин

ЖОІППО

20.10-23.10

Безоплатно

Самойленко  Людмила Іванівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів мистецтва

Очна

30 годин

ЖОІППО

17.03-20.03

Безоплатно

Бойко Тетяна Миколаївна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

24.11-27.11

Безоплатно

Тимощук Валентина Борисівна

Розвиток професійних компетентностей

вихователів груп подовженого дня

Очна

30 годин

ЖОІППО

31.03-03.04

Безоплатно

Сосуля Людмила Олександрівна

Розвиток професійних компетентностей

вихователів груп подовженого дня

Очна

30 годин

ЖОІППО

24.11-27.11

Безоплатно

Фесько Олена Юріївна

Розвиток професійних компетентностей

педагогів-організаторів

Очна

30 годин

ЖОІППО

18.02-21.02

Безоплатно

Колубовський Олександр Сергійович

Формування професійних компетентностей галузевого спрямування соціальних педагогів

Очна

30 годин

ЖОІППО

23.06-26.06

Безоплатно

Олійник Тетяна Василівна

Розвиток професійних компетентностей вчителів початкової школи в контексті НУШ

Очна

30 годин

ЖОІППО

08.12-11.12

Безоплатно

Лаврєнов Олег Віталійович

Розвиток професійних компетентностей

вчителів предмету «Захист Вітчизни»

Очна

30 годин

ЖОІППО

12.05-15.05

Безоплатно

Пєшкова Наталія Геннадіївна

Специфіка інклюзивного навчання, додаткова підтримка в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами асистентом вчителя

 

Очна

30 годин

ЖОІППО

08.09-11.09

Безоплатно

                   

 

 

                 Директор НВК

«Школа-гімназія-ліцей» №10                                                                Н.І. РИБАК

                 м.Бердичева