Методичні заходи Ліцею (з досвіду роботи)

Семінар вчителів української філології та зарубіжної літератури:

Очікувані результати:

Збагачення методичного досвіду, розвиток професійної компетентності вчителів-словників засобами інтеграційних форм і методів навчання, використанням метапредметних прийомів, ідей системності й наступності на заняттях зарубіжної та української літератури, української мови на шляху до реалізації вимог Державного стандарту середньої освіти.

1. “Інтеграція методичних підходів  для реалізації вимог Держстандарту”

(вчителі предметної методичної комісії української філології та зарубіжної літератури НВК)

2. Майстер-клас “Інтеграція методичних прийомів на уроках української та зарубіжної літератури – необхідна умова формування в здобувачів освіти системно-ціннісного погляду на світ”

Волковська В.О. – вчитель української мови та літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Дворська Н.В. – вчитель зарубіжної літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

3. Теоретико-практичний кейс “Інтеграція методичних підходів для реалізації Державного стандарту (освітні галузі “Мови і літератури” та “Технології”  в умовах змішаного навчання”

Мальцева Т.М. – вчитель української мови та літератури, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Колодюк Т.Д. – вчитель інформатики, “спеціаліст першої категорії”.

4. Методичний практикум “Електронні освітні інструменти як засіб інтеграції методичних підходів та освітнього змісту навчальних предметів на заняттях із зарубіжної літератури”

Слідзевська В.В. – вчитель зарубіжної літератури, “спеціаліст першоїкатегорії”.

5. “Досвід спільної дистанційної діяльності” 

(онлайн опитування – зворотній зв’язок)


Семінар вчителів природничих дисциплін:

Очікувані результати:

Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників шляхом використання сучасних підходів організації метапредметного навчання на заняттях з природничих  дисциплін та конструювання освітнього процесу в контексті вимог НУШ.

1. “Метапредметний підхід у вивченні природничих дисциплін”

Ковальчук Г.А. – вчитель біології, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Пугач С.В. – заступник директора з навчально-виховної роботи НВК.

2. Методичний кейс “Оптимальне поєднання електронних освітніх інструментів, ресурсів та програм на заняттях з географії в умовах змішаного навчання”

Руденко О.Ф. – вчитель географії, “спеціаліст вищої категорії”, учитель-методист.

Лутай С.Б. – вчитель географії, “спеціаліст першої категорії”.

3. Відеоогляд “Функціонал можливостей інтерактивної панелі Intboard для формування предметної компетентності на заняттях з хімії”

Осовська А.В. – вчитель хімії, “спеціаліст другої категорії”.

4. Освітній веб-квест “Єдина краса – це ЗДОРОВ’Я”

(вчителі предметної методичної комісії природничих дисциплін НВК)

5. Презентаційний меседж “Впроваджуємо STEM-освіту разом…”

6. “Досвід спільної дистанційної діяльності” 

(онлайн опитування – зворотній зв’язок)


Семінар заступників директорів з виховної роботи:

1. “Створення єдиного інформаційного простору та формування демократичного виховного середовища у закладі освіти, як шлях до якісної освіти НУШ “

Муравська Н.С.-заступник директора з виховної роботи НВК

2. “Розвиток громадянських компетентностей через роботу учнівського самоврядування”

Фесько О.Ю-педагог-організатор

3. “Перші кроки до демократії”- презентація авторського посібника творчої групи вчителів початкових класів

Музика О.В.-вчитель початкових класів, “спеціаліст вищої категорії”

 


Ціннісна і компетентнісна освіта крізь призму Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту “Інтелект України” (промовідео):


Семінар-практикум вчителів біології:

“STEM-освіта:організація зворотнього зв’язку з учнями під час дистанційного навчання”

Очікувані результати:

Розвиток професійної компетентності та вміння планувати освітній процес на основі використання сучасних методичних підходів STEM-освіти, а також застосовувати отримані знання у фаховій діяльності

1.“Системно-діяльнісний підхід на уроках біології-основа формування компетентної особистості учня”

Василівецька Н.Г.-заступник директора НВК

2.Освітній веб-квест “Omne vivum ex ovo

(вчителі предметної методичної комісії природничих дисциплін НВК)

3.”STEM-challenge Весна -2021″ в рамках Всеукраїнського “STEM-тижня”

(тематичний колаж  STЕМ-проєктів на основі учнівських запитів IBL)

 

4.“Досвід спільної дистанційної діяльності” (онлайн опитування – зворотній зв’язок)


Семінар-практикум вчителів фізики:

“Домашній експеримент на уроках фізики в умовах дистанційного навчання”

Очікувані результати:

Розвиток професійної компетентності вчителів фізики та організація освітнього простору на основі використання сучасних науково-методичних підходів

1.”Проєктна діяльність закладу освіти в умовах дистанційного навчання”

Пугач С.В.-заступник директора НВК

2.”Теоретико-практичні аспекти впровадження домашнього експерименту на уроках фізики в умовах дистанційного навчання”

Данилюк Т.І.-вчитель фізики, “спеціаліст вищої категорії”, старший учитель

3.”Досвід кожного-надбання всіх”

(тематичний колаж проєктів на основі учнівських запитів IBL)

4.Всеукраїнський “Інженерний тиждень у НВК-2021”

(новий рівень експериментування, мейкерства, раціоналізаторства та креативності)

5.”Досвід спільної дистанційної діяльності “

(онлайн опитування – зворотній зв’язок)