Накази, методичні рекомендації МОН України

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

http://old.mon.gov.ua/img/zstored/files/1-2-08-%D1%96.pdf

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli

ОРІЄНТОВНІ ВИМОГИ ДО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ТА МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДО ОНОВЛЕНИХ ПРОГРАМ

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/pochatkova/opys-zmin-do-vymog-otsinyuvannya.pdf

ТИПОВІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 2-11 КЛАСІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipovi-osvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 10-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ 5-9 КЛАСІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ФАКУЛЬТАТИВІВ

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-kursiv-za-viborom-fakultativiv

Наказ #924 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/924.pdf

Наказ #1154 Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу у Новій українській школі 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrschool/08/29/2-klas-nush.pdf

Методичні рекомендації для 3-х класів експериментальних закладів освіти НУШ 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrschool/08/29/3-klas-nush.pdf

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ РОБОТИ З ПЕРШОКЛАСНИКАМИ В АДАПТАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2018/navchalni-materiali-dlya-roboti-z-pershoklasnikami-v-adaptacijnij-period

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ, РЕКОМЕНДОВАНІ МОН

https://imzo.gov.ua/pidruchniki/pereliki/

ЗНО 2019

https://mon.gov.ua/ua/tag/zno-2019

Про внесення змін до Державного стандарту початкової освіти

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/688-2019-%D0%BF

Про застосування державної мови в освітньому процесі

http://ru.osvita.ua/legislation/other/65639/

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році

http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/65024/