Виставка перспективного педагогічного досвіду “Сучасна освіта Житомирщини”

Методичні розробки переможців міського та обласного етапів педагогічної виставки “Сучасна освіта Житомирщини-2022”

Авторський колектив вчителів природничих дисциплін “Оптимальне поєднання електронних освітніх інструментів, ресурсів та програм на заняттях з природничих дисциплін в умовах змішаного навчання” (практичний порадник).


Бойко Т. “Використання сучасної стратегії навчання IBL для формування компетентностей учнів НУШ” (практичний посібник).


Буріс Р. “Формування читання як мовленнєвої компетентності на матеріалі британський медіа-ресурсів”(мовленнєвий посібник).


Волковська В., Дворська Н. “Інтеграція методичних прийомів на уроках української та зарубіжної літератури – необхідна умова формування в здобувачів освіти системно-ціннісного  погляду на світ” (практичний порадник).


Заїка О. “Програмово-методичне навчальне забезпечення з української літератури в умовах інклюзивного навчання. 6 клас (дидактичний посібник)


Лісовська Ю. “Збірник вправ і завдань для формування іншомовної компетентності на уроках англійської мови. 5 клас” (поглиблене вивчення предмету).


Мальцева Т., Колодюк Т.Д. “Інтеграція методичних підходів для реалізації Держстандарту (освітні галузі: “Мови і літератури” та “Технології”) в умовах змішаного навчання” (практичний посібник).


Мариняк Н. “Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів” (практичний посібник).


Небор А. “Збірник тематичних кросвордів та ребусів з основ роботехніки з використанням STEM-підходів”.


Осовська А., Пугач С. “Готуємось до предметної олімпіади разом: “Продуктивно-дієво-дистанційно”” (навчальний посібник).


Слідзевська В. “Програмово-методичне забезпечення викладання теми “Світова новела” в курсі зарубіжної літератури” .7, 11 клас (навчально-методичний посібник)


Чайківська А. “Оптимальне поєднання різних методичних прийомів до організації контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів з англійської мови” (практичний порадник).


Черевко А. “Створення дидактичних матеріалів з історії України за допомогою онлайн-сервісів на основі компетентнісного підходу. 7 клас”.


Шакор Н. “Комплекс ігор для формування фізичних якостей здобувачів освіти, під час вивчення модуля “Легка атлетика”” (практичний посібник).


Яновська С. “Збірник завдань для тематичного контролю навчальних досягнень учнів з фізики. 7 клас”.


Методичні розробки переможців міського та обласного етапів педагогічної виставки “Сучасна освіта Житомирщини-2021”


Богданець О.М., Добровольська К.М. “Збірник компетентнісних завдань з природничих дисциплін” 


Василівецька Н.Г. “Генезис відкриття” (STEM-практикум)


Лаврєнов О.В. “Технологічна карта уроків із “Захисту України” з використанням технологій дистанційного навчання P-V. Вогнева підготовка. Тема 3.Ручні гранати та поводження з ними.”(практичний посібник)


Остріцька О.С. “Використання експериментальних  методів дослідження в інтегрованому курсі         ” Я досліджую світ.”(практичний посібник)