Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти


Освітня галузь “Мови та літератури”

українська мова

українська література

іноземна мова (англійська, німецька, польська, французька)

зарубіжна література


Освітня галузь “Суспільствознавство”

Історія (історія  України та Всесвітня історія)

основи правознавства


Освітня галузь “Мистецтво”

інтегрований курс “Мистецтво”

образотворче мистецтво

музичне мистецтво


Освітня галузь “Математика”

математика

алгебра

геометрія


Освітня галузь “Природознавство”

природознавство

біологія

географія

фізика

хімія


Освітня галузь “Технології”

трудове навчання

інформатика


Освітня галузь “Здоров’я і фізична культура”

основи здоров’я

фізична культура

Захист України