Форми здобуття освіти, за якими заклад організовує навчання

Відповідно до статті 9 Закону України “Про освіту” здобуття загальної середньої освіти може бути організовано у закладі за такими формами:

– інституційна (очна(денна), дистанційна, мережева);

– індивідуальна (екстернатна, сімейна(домашня), педагогічний патронаж).

      Для осіб з особливими освітніми потребами  навчання може організовуватися за денною формою здобуття освіти. Стан здоров’я може бути підставою для вибору здобувачами освіти (їх батьками) екстернату, педагогічного патронажу, дистанційної форми.

Форми здобуття освіти організовуються у закладі відповідно до нормативно-правових актів: 

  1.  Закону України “Про освіту”

  2.  Закону України “Про повну загальну середню освіту”

  3.  Наказів Міністерства освіти і науки України, постанов Кабінету Міністрів України.

Для осіб, які здобувають освіту за будь-якою формою, проводиться оцінювання навчальних досягнень (відповідно до наказів МОН України: №536, №8, №924, №1222, №371, №329) та державна підсумкова атестація (відповідно до наказів №1369, №8). 


ПОЛОЖЕННЯ

про особливості організації сімейної (домашньої) форми здобуття загальної середньої освіти в  навчально-виховному комплексі «Школа-гімназія-ліцей»№10 м. Бердичева Житомирської області.